Kamenný kříž na náměstí

Kamenný kříž
Kamenný kříž
Název: kříž kamenný
Identifikátor: 8-190/3
Obec: Andělská Hora
Ulice: náměstí, parc. čís. 1217/10, ost. pl.
Statut památky: KP

Pískovcová zlidovělá sochařská empírová práce z roku 1815 představuje složitou kompozici Ukřižování s Marií a Janem Evangelistou pod křížem. Ve spodní části podstavce pod nápisem reliéf plačící Máří Magdaleny.

LOKALIZACE

Typ záznamu: Kříž
AKTUALIZACE: Petr Svoboda (Infomorava.cz) org. 56, 18.04.2003 v 11:38 hodin