Slunce svítí na tajné dveře [ Pověst ]

"U vsi na stráni se kupí dvě řady ohromných balvanů, kterým se zde říká schody. Vytvářejí jakési zdi. Místo, kde se spojují, se nazývá Hradisko či Zámčisko a jsou tu zbytky středověkého hradu. Pod Zámčiskem býval ještě v minulém století viditelný sklep. Jsou tu údajně zakopány poklady loupeživého rytíře Bočkaje. Na den sv. Jana Křtitele prý slunce svítí přesně na dveře, které vedou do podzemí. Klíček od nich nosí na prostředním prstě Bílá paní, zjevující se zde se dvěma páry bílých koní. Ukazovali se tady prý také čarokněžníci, zavádějící chuďase k pokladům. Nedaleko Zámčiska je tzv. Kravský krchov, skupina rozpukaných skal, kam prý zbojníci odváděli nakradený dobytek. Leží tam veliký kámen, pod nímž jsou údajně také skryty zbojnické poklady." (Stejskal, M.: Labyrintem tajemna, Paseka, Praha 1991)

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.francovalhota.cz
Typ záznamu: Pověst
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 05.03.2010 v 12:32 hodin