Franz Xaver hrabě Harrach z Rohrau 1757-1781 [ Osobnost ]

Franz Xaver hrabě Harrach z Rohrau (1732 - 1781)
Syn Friedricha Augusta hraběte Harracha a Marie Eleonory princezny z Liechtensteinu, od roku 1757 majitel panství Kunín. V mládí vstoupil do císařské armády, roku 1752 byl již hejtmanem Daunova pěšího pluku a v roce 1759 plukovníkem pěšího pluku Pueblo. Následujícího roku se vyznamenal v bitvě u Torgavy, za což byl roku 1761 vyznamenán malým křížem Řádu Marie Terezie. V roce 1771 byl povýšen na generálmajora, v roce 1773 na generála - polního maršálka, následujícího roku se stal majitelem císařského pěšího pluku číslo 7. Později působil jako velící generál na Moravě. Se svým plukem se účastnil války o dědictví bavorské, po jejímž skončení byl roku 1779 převelen jako vojenský velitel Lombardie do Milána, kde na opakovanou podagru zemřel.


Vývod do 16 předků


Franz Xaver hr. Harrach *2.10.1732 Caub, † 16.2.1781 Milano, c. k. kom., polní podmaršálek, majitel pěšího pluku č. 7, vojenský velitel Lombardie, malý kříž řádu Marie Terezie, statek Kunín
x 4.1.1761 ......

Marie Rebeka Josefa hr. von Hohenems *16.4.1742 ......, † 18.4.1806 Wien, HK, statky: Bystré, Hohenems

I. generace


1. Friedrich August Gervasius hr. Harrach z Rohrau und Thannhausenu *18.6.1696 Wien, † 4.6. 1749 Wien c. k. taj. r., kom., nejvyšší dědičný štolba Horních a Dolních Rakous, nejvyšší hofmistr a ministr
arcivévodkyně Elisabethy, místodržitel Rakouského Nizozemí, nejvyšší český kancléř, ZR
x 5.2.1719 Wien


2. Maria Eleonore Katharina princezna von und zu Liechtenstein *1.1.1702 Wien, † 18.7.1757 Wien, HKII. generace


1. Alois Thomas Raimund hr. Harrach z Rohrau *7.3.1669 Wien, † 10.11.1742 Wien, rakouský vyslanec v Madridu, místokrál neapolský, konferenční ministr, ZR
2.x 22.8.1695 Grafenort


2. Anna Cäcilia hr. z Thannhausenu *24.3.1674 Graz, † 17.2.1721 Wien, HK


3. Anton Florian kn. von und zu Liechtenstein *4.5.1656 Wilfersdorf, † 11.10.1721 Wien, c. k. taj. r., kom., rakouský vyslanec v Římě, nejvyšší hofmistr císaře Karla VI., ZR
x 23.11.1679 Maria Schein


4. Eleonore Barbara hr. von Thun *10.11.1661 Praha, † 10.2.1723 Wien, HK, statek Kunín


III. generace


1. Ferdinand Bonaventura I. hr. Harrach zu Rohrau *14.7.1636 Praha, † 15.6.1706 Karlovy Vary, ředitel tajné státní konferenční rady, rakouský vyslanec ve Španělsku, nejvyšší hofmistr, ZR,
x 27.10.1662 Madrid


2. Johanna Theresia hr. von Lamberg *30.12.1639 Wien, † 3.2.1716 Wien


3. Julian Johann Josef Ignaz hr. von Thannhausen *9.6.1650 Graz, † 10.10.1684 Graz, nejvyšší dědičný lovčí ve Štýrsku
x 24.4.1672 Graz


4. Anna Eleonora Maria Renata hr. Truchsess von Wetzhausen *17.4.1657 ......, † 8.10.1692 Graz


5. Hartmann kn. von und zu Liechtenstein hr. zu Rietberg *9.2.1613 ......, † 11.2.1686 ......
x 29.10.1640 Köln a. Rh.


6. Sidonia Elisabeth hr. von Salm-Reifferscheidt *6.9.1621 ......, † 23.9.1688 Wien


7. Michael Oswald hr. von Thun *13.10.1631 ......, † 30.1.1694 Praha, c. k. taj. r., kom., český místodržící
x 14.9.1654 Salzburg


8. Elisabeth hr. zu Lodron *. . 16.. ......, † . . 1688 ......


IV. generace


1. Otto Friedrich hr. Harrach z Rohrau *2.9.1611 Wien, † 7.5.1639 ......, c. k. plukovník pěšího pluku, generál - polní strážmistr, statky: Branná, Vlkava
x 7.10.1635 ......


2. Lavinia Thekla Gonzaga hr. di Novellara *. . 16.. ......, † 7.5.1639 Praha


3. Johann Maximilian hr. von Lamberg *28.4.1608 ......, † 12.12.1682 Wien, státní a konferenční ministr, ZR
x 24.7.1635 ......


4. Judith Rebecca hr. z Wrbna *. . 16.. ......, † 16.3.1690 Wien


5. Johann Josef Anton hr. von Thannhausen † 12.2.1657 Graz, dědičný nejvyšší lovčí ve Štýrsku
2.x 26.9.1649 Graz


6. Maria Konstanzia Barbara sv. p. von Meersperg *14.11.1628 Graz, † 11.10.1681 Graz


7. Erhard Ferdinand hr. Truchsess von Wetzhausen *30.4.1617 ......, † 28.3.1664 Lossingen, c. k. taj. r., kom., zemský hejtman Vratislavského knížectví
x 10.2.1653 Breslau


8. Maria Elisabeth hr. von Wagensperg *23.2.1638 Graz, † 17.11.1701 Grafenort


9. Gundaccar kn. von Liechtenstein *30.1.1580 Lednice, † 5.8.1658 Wilfersdorf
1.x 6.2.1604 ........


10. Agnes hr. von Ostfriesland *. . 1583 ......, † 24.1.1616 Wien


11. Ernst Friedrich hr. von Salm-Reifferscheidt *29.5.1583 ......, † 13.9.1639 Dyk
x 12.6.1616 ......


12. Maria Ursula hr. zu Leiningen-Dachsburg *. . 15.. ......, † 13.2.1638 ......


13. Johann Sigmund hr. von Thurn *20.9.1594 ......, † 29.6.1646 Tetschen
2.x 21.2.1628 ......


14. Anna Margareta sv. p. von Wolkenstein † 7.9.1635 Praha


15. Christoph hr. von Lodron *5.7.1588 Castelnuovo, † 30.11.1660 Salzburg
x 24.10.1628 ......


16. Katharina sv. p. von Spaur *5.10.1603 Brixen, † 1.1.1676 ......


Harrach zu Rohrau


Otto Friedrich hr. Harrach zu Rohrau *2.9.1610 ......, † 7.5.1639 ......
x 7.10.1635 Kaiser Ebersdorf, Maria Lavinia Thekla Gonzaga hr. di Novellara (1.x Wratislav von Fürstenberg) *. . 16.. ......, † 7.5.1639 ...... (dcera Camillo G. hr. di N. a Cathariny Margarethy d´Avalos)

I - 1

1.
Ferdinand Bonaventura I. *14.7.1636 Praha, † 15.6.1706 Karlovy Vary, ředitel tajné státní konferenční rady, rakouský vyslanec ve Španělsku, nejvyšší hofmistr císaře Leopolda I., ZR
x 27.10.1662 Madrid, Johanna Theresia hr. von Lamberg *30.12.1639 Wien, † 3.2.1716 Wien
Děti, generace II - 1

2.
Maria Elisabeth *2.9.1637 ......, † 23.5.1710 ......
x 29.1.1660 ......, Carl Ferdinand hr. von Waldstein † 9.4.1702 ......, ZR

3. Ernst *8.2.1639 ......, † po porodu

II - 1 (I - 1 - 1)

1.
Carl *1.1.1662 ......, † 13.8.1684 Ofen, c. k. hejtman - padl při obléhání

2. Maria Josepha *14.2.1664 Wien, † 16.12.1741 Salzburg
x 9.3.1682 Wien, Johann Joseph hr. von Khüenburg (1.x Maria Claudia von Sulz *. . 1658 ......, † 19.5.1681 Salzburg) *19.4.1652 Unter Cerau, † 7.3.1726 Salzburg

3. Franz Anton *2.10.1665 Madrid, † 18.7.1727 Salzburg, dómský probošt a generální vikář - Passau (1691), kníže - biskup Wien (1702), koadjuktor arcibiskupa - Salzburg (1702), kníže - arcibiskup - Salzburg (1709)

4. Maximilian *19.9.1666 ......, † 15.5.1668 ......

5. Aloys Thomas Raymund *7.3.1669 ......, † 7.11.1742 ......, c. k. kom., nejvyšší dědičný štolba - Rakousy, zemský maršál - Dolní Rakousy, vicekrál neapolský (1728 - 1733), císařský konferenční ministr (1734), ZR
1.x 22.4.1691 ......, Maria Barbara hr. von Sternberg *7.8.1674 ......, † 18.6.1694 Wien (dcera Wenzela Adalberta hr. von St. a Clary Bernardiny sv. p. von Malzan)
2.x 22.8.1695 ......, Anna Cäcilia hr. von Thannhausen (1.x Michael Oswald hr. von Thun - Hohenstein) *24.3.1674 ......, † 15.2.1721 Wien (dcera Johanna Josepha Ignatze hr. von Th. a Anny Eleonory hr. Truchsess von Wezhausen)
3.x 8.6.1721 ......, Maria Ernestine hr. von Dietrichstein (1.x 26.8.1716 ......, Johann Wenzel hr. von Gallas, vévoda von Lucera *23.5.1669 Hořiněves, † 25.7.1719 Napoli) *13.7.1683 ......, † 30.1.1745 Wien (dcera Philippa Sigismunda hr. von D. a Marie Elizabeth sv. p. Hoffmann von Grünbüchl)
Děti, generace III - 1

6. Johann Camilo *19.6.1670 ......, † . . 1671 ......

7. Franz *1.2.1674 ......, † 2.2.1674 ......

8 . Rosa Angela* 23.2.1674 ......, † 30.8.1742 ......
x 18.7.1700 ......, Philipp Emanuel 2. kn. von Longueval hr. von Buquoy † 4.3.1703 ......

9. Johann Joseph Philipp *22.10.1678 Wien, † 8.8.1764 ......, komtur řádu německých rytířů (1712), c. k. polní maršál (1723), prezident dvorské válečné rady (1739)

III - 1 (II - 1 - 3)

1
. Johann Joseph Wenzel *28.12.1691 ......, † 9.12.1693 ......

2. Maria Philippine Josepha *9.1.1693 Wien, † 2.4.1763 ......
x 4.11.1708 ......, Franz Joseph hr. von Thun - Hohenstein *16.6.1686 ......, † 29.6.1720 ......, c. k. kom., místodržící Českého království

3. Ferdinand Leopold *21.12.1693 Wien, † 5.12.1694 Wien

4. Friedrich August Gervasius Protasius *18.6.1696 Wien, † 6.4.1749 Wien, nejvyšší dědičný štolba - Rakousy, nejvyšší hofmistr arcivévodkyně Marie Elisabethy, prozatímní místodržící rakouského nizozemí, státní konferenční ministr, nejvyšší český kancléř, ZR
x 5.2.1719 Wien, Maria Eleonora Karolina princezna von und zu Liechtenstein *31.12.1703 Wien, † 18.7.1757 Wien (dcera Antona Floriana kn. von und zu L. a Eleonory Barbary hr. von Thun - Hohenstein), statek Kunín (1723
Děti, generace IV - 1

5.
Maria Anna *21.10.1698 ......, † 14.9.1758 ......
1.x 12.5.1720 Wien, Ludwig hr. von Rabatta † 2.6.1721 ......, c. k. kom.
2.x 6.10.1723 ......, Sigismund Gustav hr. Hrzan von Harras † 21.12.1763 ......, taj. r., c. k. kom.

6 . Carl Joseph *19.6.1700 ......, † 20.6.1720 ......, kanovník - Salzburg, Passau

7. Maria Aloysia *13.1.1702 Wien, † 16.5.1775 ......
x 13.2.1721 ......, Franz Anton kn. von Lamberg *30.9.1678 ......, † 23.8.1759 ......

8. Franz Anton *13.12.1702 ......, † 27.7.1707 ......

9. Wenzel Leopold Joseph Stanislaus *13.11.1703 Wien, † 29.6.1734 Parma - padl v bitvě, c. k. kom., plukovník, ryt. Malt. ř., generál nad galérami

10. Johann Ernst Emanuel Joseph *9.4.1705 Wien, † 17.12.1739 Roma, infulovaný probošt - Stará Boleslav, opat - Pecs - Varad, Dötmös, kanovník - Salzburg, Passau, taj. r., císařský plnomocný ministr u papežského dvora - Řím, biskup - Nitra (1737)

11. Leopold Joseph Jakob *27.4.1706 Wien, † 13.5.1706 Wien

13 . Franz Joseph Johann Anton *8.3.1707 ......, † 27.7.1707 ......

14. Ferdinand Bonaventura II. Anton *11.4.1708 Wien, † 28.1.1778 ......, nejvyšší dědičný štolba - Rakousy, zemský maršál - Dolní Rakousy, guvernér - Milano, c. k. kom., taj. r., státní konferenční ministr, nejvyšší justiční prezident, prezident říšské dvorní rady, ZR, statky: Šluknov, Janovice, Náměšť na Hané a Ludéřov, freystadt, Harrachsthal, Inzersdorf bei Wien
1.x 25.10.1733 ......, Maria Elizabeth hr. von Gallas (dcera Wenzela Johanna hr. von G. A Marie Ernestine hr. von Dietrichstein) *18.1.1718 ......, † 8.1.1737 ......
2.x 9.10.1740 ......, Rosa Johanna Anna Barbara Walpurgis Cajetana Bernharda hr. Harrrach zu Rohrau *20.8.1721 Salzburg, † 29.8.1785 Wien, HK (dcera III - 1 - 4)

Děti, generace IV - 2

IV - 1 (III - I - 4)

1.
Franz Anton Joseph Xaver Johann *15.5.1720 ......, † 25.3.1724 Wien

2. Rosa Johanna Anna Barbara Walpurgis Cajetana Bernharda *20.8.1721 Salzburg, † 29.8.1785 Wien, HK
x 9.10.1740 ......, Ferdinand Bonaventura II. hr. von Harrach zu Rohrau (1.x 25.10.1733, Maria Elisabeth hr. von Gallas *18.1.1718 ......, † 8.1.1737 ......) *11.4.1708 Wien, † 30.1.1778 Wien

3 . Johann Josef Ernst Cajetan Johann Nepomuc Xaver Thomas de Villanova *19.9.1722 Wien, † 8.12.1746 Haag

4. Ernst Guido Joseph Franz de Paula Johann Nepomuc Cajetan. Anton de Padua *8.9.1723 Wien, † 23.3.1783 Wien, nejvyšší dědičný štolba - Dolní a Horní Rakousy, taj. r., c. k. kom.
x 20.5.1754 ......, Maria Josepha princezna von Dietrichstein *2.11.1736 ......, † 21.12.1799 ...... (dcera Carla maximiliana kn. von D. a Marie Anny hr. von Khevenhüller)
Děti, generace V - 1

5.
Maria Anna Francisca Barbara Josephina Walpurgis Anastasia *13.4.1725 ......, † 29.4.1780 Gmünd (Korutany), HK
x 30.5.1745 Wien, Nikolaus Sebastian hr. von Lodron - Laterano *17.10. 1719 Nogaredo, † 27.3.1792 Salzburg

6. Anna Viktoria *19.10.1726 ......, † 6.1.1746 Wien

7. Maria Josefa Barbara Walpurgis Hildegardis *20.11.1727 Wien, † 15.2.1788 Wien
1.x 19.3.1744 ......, Johann Nepomuk Karl kn. von und zu Liechtenstein *6.7.1724 ......, † 22.12.1748 Vyškov
2.x 28.11.1752 Wien, Josef Maria Karl kn. von Lobkowicz *8.1.1724 Praha, † 5.3.1802 Wien , c. k. polní maršál, rakouský vyslanec v Rusku, ZR

8. Maximilian Josef *17.9.1729 ......, † 6.3.1731 ......

9. Maria Bonaventura *20.3.1731 ......, † 14.2.1794 Mons, HK, kanovnice - Mons

10. Ignaz *2.10.1732 Kaub, † 11.3.1753 Wien

11. Franz Xaver *2.10.1732 Kaub, † 15.2.1781 Milan, c. k. kom., generál - polní podmaršál, majitel c. k. řadového pěšího pluku č. 7, vojenský velitel Lombardie, statek Kunín (1757)
x 7.1.1761 ......, Maria Rebeka hr. von Hohenems *16.4.1742 Graz, † 19.4.1806 Wien (dcera Franze Wilhelma III. hr. von H. a Marie Walburgy hr. von Wagensperg)
Děti, generace V - 2

12. Leopold Josef *9.12.1733 ......, † 20.12.1734 ......

13. Maria Elisabeth *15.5.1735 ......, † 7.6.1735 ......

14. Karl Ferdinand *4.1.1737 Bruxelles, † 27.3.1748 Wien

15. Johann Nepomuk *21.5.1738 ......, † 21.5.1738 ......

16. Maria Christina *24.7.1740 Bruxelles, † 27.11.1791 Essen, HK, abatyše ústavu šlechtičen - Essen


IV - 2 (III - I - 14)

1
. Maria Eleonore *12.6.1757 ......, † 13.2.1758 ......

2. Maria Rosa Aloysia Catharina *25.11.1758 Wien, † 30.3.1814 ......, statky: Náměšť na Hané a Ludéřov, Freystadt a Harrachsthal, Inzersdorf bei Wien
x 23.4.1777 Wien, Joseph kn. Kinsky von Wchinitz und Tettau *12.1.1751 Wien, † 11.8.1798 Praha, c. k. kom., říšský dvorní r.

V - 1 (IV - 1 - 4)

1.
Maria Josepha *28.4.1755 Wien, † 9.2.1783 ......
x 26.5.1776 ......, Franz Joseph hr. von Wilczek *4.10.1748 ......, † 27.9.1834 ......, c. k. kom.

2 . Johann Nepomuk Ernst *17.5.1756 Wien, † 11.4.1829 Wien, nejvyšší dědičný štolba - Dolní Rakousy, c. k. kom., říšský dvorní r., ZR
x 29.1.1781 ......, Maria Josepha princezna von und zu Liechtenstein *29.1.1781 ......, † 23.9.1833 ...... (dcera Karla kn. von und zu L. a Marie Eleonory princezny von Öttingen-Öttingen und Öttingen-Spielberg)

3. Ernst Christoph Joseph *29.5.1757 Wien, † 14.12.1838 Wien, nejvyšší dědičný štolba - Dolní Rakousy, c. k. kom., statky: Sadová a Třemešná, Dohalice a Petrovice
x 2.7.1794 Wien, Maria Theresia hr. von Dietrichstein *24.7.1771 ......, † 21.1.1852 Wien (dcera Franze Carla hr. von D. a Charlotte sv. p. von Reischach)
Potomci, česko - rakouská linie

4.
Maria Anna *24.7.1758 ......, † 23.5.1763 Wien

5. Carl Borromäus *11.5.1761 Wien, † 19.10.1829 Wien, c. k. kom., doktor mediciny (1803), komtur řádu Německých rytířů - Friesach, Sandhof (1806), primář institutu alžbětinek - Wien (1814)

6. Ferdinand Joseph *17.3.1763 ......, 5.12.1841 ......, královský pruský taj. r.
1.x 7.1.1795 ......, Johanna Christiane Sophie sv. p. von Raisky *14.5.1767 ......, † 8.6.1830 ...... (dcera Johanna Adolfa sv. p. von R. a Christine sv. p. von Leysser)
2.x 11.6.1833 ......, Maria Anna Sauermann *15.12.1800 ......, † 23.8.1879 ......)
Potomci, pruská linie

7.
Maria Theresia *31.8.1764 ......, † 16.9.1831 Wien, nadační dáma - Essen

8. Eva Maria *9.6.1765 ......, † 9.6.1765 ......

9. Maria Theresia Antonia Josepha *1.11.1775 ......, † 4.12.1775 Wien


V - 2 (IV - 1 - 11)

1.
Marie Walburga Josefa Kajetana *22.10. 1762 Brno, † 25.5.1828 Kunín, HK, statky: Kunín (1781), Jeseník nad Odrou (1800 - 1820), Bystré (1806), Hohenems - Lustenau (1806 - 1813)
x 12.9.1779 Inzersdorf bei Wien, Klemens Aloys hr. von Waldburg zu Zeil und Trauchburg *13.8.1753 München, † 10.3.1817 Kempten, statek Hohenems - Lustenau (1813)
Použité zkratky a symboly :
c. k. kom. - c. a k. komoří
c. k. taj. r. - c. a k. tajný rada
hr. - hrabě / hraběnka
HK - dáma řádu Hvězdového kříže
kn. - kníže / kněžna
sv. p. - svobodný pán / svobodná paní
z. - zámek
ZR - rytíř řádu Zlatého rouna
x - sňatek
* - narozen / narozena
† - zemřel / zemřela

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.kunin.cz
Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Pavel Náplava (Pavel Náplava - COLOR Studio) org. 159, 08.04.2009 v 11:15 hodin