Minoritský klášter [ Klášter ]

Minoritský klášter
Minoritský klášter
Minoritský klášter v Opavě byl založen v 1. pol. 13. stol. Dochovala se zde kapitulní síň z konce 13. stol., kde se konaly zemské sněmy a soudy. Po nákladné přestavbě slouží dnes sněmovní sál ke slavnostním akcím pořádaných městem.
Minoritský klášter
Minoritský klášter

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.info-opava.cz
Typ záznamu: Klášter
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 15.09.2006 v 08:31 hodin