Kaple Nejsvětější Trojice

Kaple Nejsvětější Trojice
Kaple Nejsvětější Trojice
Kaple byla postavena pravděpodobně v roce 1652, což dokazuje vyrytý letopočet na zazděném kamenném kvádru, objeveném při opravě v roce 1886. V roce 1652 byl pánem v Markvartovicích hrabě Václav z Vrbna. Kapli nechala postavit pravděpodobně jeho manželka Polyxena, hraběnka z Vrbna, rozená Dembinská.

Ke kapli se váže tato pověst:
V neděli na svátek Nejsvětější Trojice šla hraběnka sama na procházku do zámecké zahrady a byla přepadena lupičem. Volání o pomoc zaslechl náhodou jeden mladík , který zde tajně vybíral ptačí hnízda. Rychle slezl ze stromu a hraběnce pomohl. Když se ptala co dělal, že se tak rychle objevil, zprvu zapíral, ale když byl ujištěn, že nebude potrestán, všechno prozradil.Na památku svého vysvobození, nechala hraběnka postavit na onom místě kapli a ustanovila v tento den sloužit bohoslužbu a také ptačí trh. Dodnes se tento den slaví jako "Odpust", pouze ptačí trhy byly v ve druhé polovině 19. stol. zakázány.Na památku svého vysvobození, nechala hraběnka postavit na onom místě kapli a ustanovila v tento den sloužit bohoslužbu a také ptačí trh. Dodnes se tento den slaví jako "Odpust", pouze ptačí trhy byly v ve druhé polovině 19. století zakázány.Původní kameny, ze kterých byla kaple postavena jsou nyní zaomítány. Původní část z roku 1652 tvoří pouze presbytář, před kterým byla dřevěná věž se zvonem. V roce 1886 byla kaple rozšířena a v té době byl zasazen dub a lípa rostoucí před kaplí. Koncem 2.světové války kaple úplně vyhořela. Vnitřní zařízení bylo vyhořelé, neporušený se zachoval pouze obraz Matky Boží. Kaple byla opravena až v roce 1947 na svátek Nejsvětější Trojice a slavnostně vysvěcena. V červenci 1989 byly v kapli umístěny dva litinové zvony z Ludgeřovického kostela. Kaple je chráněnou památkou.
Kaple Nejsvětější Trojice
Kaple Nejsvětější Trojice

LOKALIZACE

Typ záznamu: Kaple
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 21.04.2004 v 10:38 hodin