LICHNOVSKÝ Karel Max [ Osobnost ]

Žil v letech 1860 - 1928 pochován v Chuchelné.
Patřil k předním německým diplomatům s úzkým vztahem na berlínský císařský dvůr. Do diplomatických služeb vstoupil v roce 1883 a působil postupně v Londýně . Konstantinopolu, Drážďanech , Bukurešti a Vídni. Zasedal v pruské panské sněmovně. Roku 1904 vystoupil z diplomatických služeb, oženil se a věnoval se správě svých panství. Od roku 1912 vstupuje na žádost císaře Viléma znovu do diplomatických služeb a působí jako vyslanec v Londýně. Díky svým názorům o mírovém ujednání sporů německého dvora byl po vypuknutí I. světové války přijat v Berlíně velmi chladně a v roce 1917 dokonce vyloučen z panské sněmovny. Po válce žije v ústraní v Chuchelné a zde také umírá. Pohřbu s zúčastnilo velké množství lidí, včetně diplomatů a šlechty.


Vydané spisy: Domýšlivost či vůle?, Moje londýnská mise, dvousvazkové paměti Na cestě do propasti.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Markéta Kvitová (Informační centrum Nový Jičín) org. 56, 08.04.2003 v 08:40 hodin