Památník Velké Moravy [ Pomník či památník ]

Památník Velké Moravy "Na Valách"

Památník Velkomoravské říše ve Starém Městě v poloze Na Valách byl vybudován nad základy hřbitovního kostelíku z 9. století n. l. Církevní stavbu obklopovalo rozsáhlé pohřebiště. Některé z hrobů jsou v památníku zachovány in situ. Expozice je zaměřena především na velkomoravskou aglomeraci s centry v Uherském Hradišti (ostrov svatého Jiří), Staré Město (Na Valách, Špitálky, okolí kostela sv. Michala ad.), Uherské Hradiště - Sady (církevní komplex na Derflanské výšině) a na církevní stavby v Modré u Velehradu a na Hradisku sv. Klimenta u Osvětiman. Návštěvník je nenásilnou formou informován o velkomoravském stavitelství - včetně rekonstrukcí jednotlivých církevních i profánních staveb. Obdobně jsou prezentovány jednotlivé obory lidské činnosti: šperkařství, kovářství, hrnčířství, výroba textilu, zpracování paroží a kostí, pěstování zemědělských plodin a chov dobytka. Vystavené předměty jsou doplněny řadou kresebných i trojrozměrných rekonstrukcí, které vysvětlují použití předmětů v praxi a také mapami i diagramy, které osvětlují vazby aglomerace na blízké i vzdálené okolí. Návštěvník památníku se může seznámit rovněž s aktuálními výsledky archeologických výzkumů Slováckého muzea v Uherském Hradišti a Archeologického ústavu Moravského zemského muzea v Brně na zdejším teritoriu. V pokladně lze zakoupit literaturu, vztahující se k období Velkomoravské říše a repliky některých nálezů.

Od roku 1986 je budova Památníku ve správě Slováckého muzea v Uherském Hradišti, expozice je udržována ve spolupráci s Moravským zemským muzeem v Brně.


Expozice: Velká Morava - archeologická expozice.
Otevírací doba: sezónně (duben-listopad)
Vstupné: 20 Kč
Poplatky: 40 Kč (odborný výklad)
Průvodce: ne
Popisky: ano
Jazyk popisků: angličtina, němčina
Poslední návštěva: 16.30 hod.
Čas prohlídky: 30 min.
Suvenýry: ano
Občerstvení: ano
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ne
WC: ano

Otevírací doba muzea
duben - říjen
Pondělí - Neděle 9.00 - 12.00 12.30 - 17.00
listopad
Pouze předem objednané návštěvy.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Památník Velké Moravy
Jezuitská 1885
686 60 Staré Město
Česko (CZ)
tel: (+420) 572 543 382
(+420) 572 551 370
fax: (+420) 572 554 077

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 02.01.2004 v 15:34 hodin