Zámek lichnovských v Chuchelné

Zámek lichnovských v Chuchelné
Zámek lichnovských v Chuchelné
V polovině 17. století v Chuchelné Jiřík Lichnovský z Voštic vybudoval raně barokní zámek, k němuž byla v roce 1776 přistavěna pozdně barokní kaple.
Z původně barokní architektury se vlivem častých přestaveb mnoho nedochovalo. I kamenná věž byla zvýšena a opatřena sedlovou střechou.
V roce 1853 byl k zámku přistavěn tzv. Dům kavalírů, který sloužil k ubytování zámeckých hostů.
V období před 1. světovou válkou provedl Karel Max Lichnovský řadu stavebních úprav a rovněž interiéry byly patřičně vyzdobeny. O rozšíření interiéru a zámecké knihovny, se zasloužila zejména kněžna Mechtilda Lichnovská, která zde zřídila zámecké muzeum. Po konfiskaci v roce 1945 byl nábytek, obrazy, porcelán a sbírka mysliveckýcjh trofejí odvezen na zámek Hradec a Raduň, částečně zlikvidován.
Zámek sloužil Lichnovským jako lovecká a výletní rezidence a pozvání na lov využil i německý císař Vilém II., který zde pobýval v roce 1893, 1894, 1897 a 1913. Další vzácnou návštěvou v Chuchelné byl saský král Albert v roce 1899.
Po válce se uvažovalo s využitím zámku na Krajskou politickou školu, naštěstí se záměr změnil a v roce 1952 byl v zámku jako první v ČSR zřízen rehabilitační ústav. K tomuto účelu je využíván dodnes.
Zámek lichnovských v Chuchelné
Zámek lichnovských v Chuchelné

LOKALIZACE

Typ záznamu: Zámek
AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 02.04.2003 v 09:34 hodin