Městská památková rezervace Slavonice [ Městská památková rezervace ]

id č:1961701 rok:1961 Obsah 36568/61
Název rozhodnutí Výnos MŠK čj. 36.568/61-V/2 o prohlášení městské památkové rezervace v Kutné Hoře, Táboře, Jindřichově Hradci, Slavonicích, Žatci a zřízení archeologické památkové rezervace Slavníkovská Libice.


id č:1987701 rok: 1989
Název rozhodnutí: Výnos MK ČSR čj. 16.417/87-VI/1 ze dne 21.12.1987 o prohlášení historických jader měst Kutné Hory, Českého Krumlova, Jindřichova Hradce, Slavonic, Tábora, Žatce, Hradce Králové, Jičína, Josefova, Litomyšle, Pardubic, Znojma, Nového Jičína, Olomouce, obce Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitálu a souborem plastik v Betlémě, souboru technických památek Stará huť v Josefském údolí u Olomoučan a archeologických lokalit Libodřický mohylník, Slavníkovská Libice, Třísov, Tašovice, Bílina, České Lhotice, Staré Zámky u Líšně a Břeclav - Pohansko za památkové rezervace obsah:16417/87

Město vzniklo ve 13. století na pomezí jižních Čech a jižní Moravy v krajině, které se pro její drsné klimatické a přírodní poměry říká Česká Kanada. V 2. polovině 15. století a zejména v 16. století, kdy zde byla zřízena poštovní stanice na trase Praha - Vídeň, nastal hospodářský a stavební rozmach města. Pro Slavonice jsou typické měšťanské domy s bohatými renesančními štíty, vyzdobené často psaníčkovými nebo figurálními sgrafity a vybavené vstupními síněmi (mázhausy) se sklípkovými klenbami. Siluetu města dotváří gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie a 2 brány. V 19. století město zažilo kvůli přeložení hlavních komunikačních tepen období hospodářského úpadku. Díky tomu se zde zachovaly mimořádné památky z období pozdní gotiky a renesance a město je dodnes přitažlivým cílem pro milovníky klidných míst. Významnou aktivitou nadregionálního charakteru, podporující kulturní život v oblasti a vzájemnost rakouských a českých obyvatel je Kulturní most Fratres, organizovaný sdružením Kulturbrücke Fratres a Slavonickou renesanční společností.


Památký na území: Číslo rejstříku uz Název okresu Sídelní útvar Část obce čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. HZ
26501 / 3-2169 S Jindř.Hradec Slavonice Slavonice kostel Nanebevzetí P. Marie nám. Míru M
46254 / 3-2132 S Jindř.Hradec Slavonice Slavonice kaplička sv. Jana Nepomuckého Nadražní, při čp. 191 M
39602 / 3-2177 S Jindř.Hradec Slavonice Slavonice křížová cesta M
26496 / 3-2174 S Jindř.Hradec Slavonice Slavonice kašna se sochou P. Marie Immaculaty nám. Míru M
20282 / 3-2175 S Jindř.Hradec Slavonice Slavonice kašna se sochou sv. Floriána nám. Míru M
11917 / 3-6073 P Jindř.Hradec Slavonice Slavonice kanalizační síť - podzemní odvodňovací systém M
23800 / 3-2144 S Jindř.Hradec Slavonice Slavonice čp.440 rodinný dům, z toho jen: průčelí před Dačickou branou M
26522 / 3-2132 S Jindř.Hradec Slavonice Slavonice čp.448 městské opevnění M
17769 / 3-5367 S Jindř.Hradec Slavonice Slavonice čp.450 měšťanský dům Dačická M
26517 / 3-2139 S Jindř.Hradec Slavonice Slavonice čp.451 měšťanský dům nám. Míru M
42034 / 3-2140 S Jindř.Hradec Slavonice Slavonice čp.453 měšťanský dům nám. Míru M
47030 / 3-2132 S Jindř.Hradec Slavonice Slavonice čp.454 měšťanský dům nám. Míru 19 M
33442 / 3-2143 S Jindř.Hradec Slavonice Slavonice čp.456 měšťanský dům Stalkovská cesta M
21328 / 3-2141 S Jindř.Hradec Slavonice Slavonice čp.459 měšťanský dům nám. Míru M
46940 / 3-2132 S Jindř.Hradec Slavonice Slavonice čp.460 měšťanský dům nám. Míru M
26513 / 3-2145 S Jindř.Hradec Slavonice Slavonice čp.461 měšťanský dům nám. Míru M
26508 / 3-2146 S Jindř.Hradec Slavonice Slavonice čp.462 měšťanský dům nám. Míru M
26450 / 3-5361 S Jindř.Hradec Slavonice Slavonice čp.463 měšťanský dům nám. Míru M
22161 / 3-2147 S Jindř.Hradec Slavonice Slavonice čp.464 měšťanský dům nám. Míru M
20171 / 3-2148 S Jindř.Hradec Slavonice Slavonice čp.465 měšťanský dům nám. Míru M
26500 / 3-2149 S Jindř.Hradec Slavonice Slavonice čp.466 měšťanský dům nám. Míru M
26495 / 3-2150 S Jindř.Hradec Slavonice Slavonice čp.467 měšťanský dům nám. Míru M
16938 / 3-5362 S Jindř.Hradec Slavonice Slavonice čp.468 měšťanský dům nám. Míru M
26523 / 3-2151 S Jindř.Hradec Slavonice Slavonice čp.471 měšťanský dům, z toho jen: průčelí nám. Míru M
17332 / 3-5363 S Jindř.Hradec Slavonice Slavonice čp.473 základní škola nám. Míru M
26518 / 3-2152 S Jindř.Hradec Slavonice Slavonice čp.476 měšťanský dům nám. Míru M
19204 / 3-5364 S Jindř.Hradec Slavonice Slavonice čp.477 měšťanský dům nám. Míru M
20423 / 3-2153 S Jindř.Hradec Slavonice Slavonice čp.478 měšťanský dům nám. Míru M
28102 / 3-2154 S Jindř.Hradec Slavonice Slavonice čp.479 měšťanský dům nám. Míru M
26509 / 3-2155 S Jindř.Hradec Slavonice Slavonice čp.480 měšťanský dům nám. Míru M
25896 / 3-5365 S Jindř.Hradec Slavonice Slavonice čp.481 měšťanský dům nám. Míru M
26504 / 3-2156 S Jindř.Hradec Slavonice Slavonice čp.482 měšťanský dům nám. Míru M
35718 / 3-5369 S Jindř.Hradec Slavonice Slavonice čp.511 měšťanský dům J. Švermy M
44656 / 3-5357 S Jindř.Hradec Slavonice Slavonice čp.514 měšťanský dům nám. Míru M
12904 / 3-2158 S Jindř.Hradec Slavonice Slavonice čp.517 měšťanský dům nám. Míru M
47000 / 3-2132 S Jindř.Hradec Slavonice Slavonice čp.518 měšťanský dům nám. Míru M
14874 / 3-2160 S Jindř.Hradec Slavonice Slavonice čp.519 měšťanský dům nám. Míru M
17065 / 3-2161 S Jindř.Hradec Slavonice Slavonice čp.520 měšťanský dům nám. Míru M
18391 / 3-2162 S Jindř.Hradec Slavonice Slavonice čp.522 měšťanský dům nám. Míru M
36368 / 3-5358 S Jindř.Hradec Slavonice Slavonice čp.526 měšťanský dům nám. Míru M
28405 / 3-5359 S Jindř.Hradec Slavonice Slavonice čp.533 měšťanský dům nám. Míru M
13828 / 3-2163 S Jindř.Hradec Slavonice Slavonice čp.534 měšťanský dům nám. Míru M
17977 / 3-2164 S Jindř.Hradec Slavonice Slavonice čp.536 měšťanský dům nám. Míru M
25761 / 3-2165 S Jindř.Hradec Slavonice Slavonice čp.538 měšťanský dům nám. Míru M
23168 / 3-5366 S Jindř.Hradec Slavonice Slavonice čp.539 měšťanský dům B. Němcové M
28393 / 3-2166 S Jindř.Hradec Slavonice Slavonice čp.560 měšťanský dům M
18420 / 3-5368 S Jindř.Hradec Slavonice Slavonice čp.562 měšťanský dům Nadražní M
30925 / 3-2167 S Jindř.Hradec Slavonice Slavonice čp.563 měšťanský dům B. Němcové M
16858 / 0 Jindř.Hradec Slavonice Slavonice čp.573 měšťanský dům ul. B. Němcové M

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 27.04.2005 v 08:29 hodin