Technické muzeum

Expozice: Historie tramvajové dopravy na Ostravsku a Karvinsku. Tradice hornictví na Těšínsku - Dějiny a součastnost dobývání uhlí v karvinské části Ostravsko - karvinského revíru.
Otvírací doba: celoročně
Vstupné: 10 Kč
Průvodce: ano
Jazyk (kromě češtiny): v polštině, angličtině
Popisky: ne
Poslední návštěva: 16.00 hod.
Čas prohlídky: 60 min.
Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ano
Šatna: ano
WC: ano
Umístění v obci, orientační bod: V centru města, poblíž kostela sv. Jindřicha.

Otevírací doba muzea
od pondělí do pátku
8-12 h a 12:30-16:30 h


Technické muzeum v Petřvaldě
Technické muzeum, které je pobočkou Muzea Těšínska, sídlí v objektu bývalé fary z poloviny 19. století. Stálé expozice jsou věnovány "Kouzelnému světu tramvají" (jízdní řády, jízdenky, fotografie, funkční model tramvajového vozu) a "Tradici hornictví na Karvinsku", která seznamuje s vlivem těžby na ráz krajiny, charakterem a způsobem obživy lidí, sídelní strukturou nebo životním prostředím. Expozice představuje i osobnosti, které se zasloužily o rozvoj hornictví, připomíná tradice a život v hornických koloniích a vývoj důlních podniků a důlní techniky. K vidění jsou i ukázky dobových hornických uniforem, praporů, stuh, tabel, ale i záchranářské výzbroje a svítidel. Pořádány jsou zde tématické výstavy.
Stálá expozice: Tradice hornictví na Těšínsku a Kouzelný svět tramvají

KONTAKTNÍ ADRESA:

Technické muzeum
K Muzeu 89
735 54 Petřvald
Česko (CZ)
tel: (+420) 596 541 092
fax: (+420) 558 761 223

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.muzeumct.cz
Typ záznamu: Muzeum
AKTUALIZACE: Hana Wernerová (Folklorní sdružení ČR) org. 56, 08.01.2011 v 23:32 hodin