Státní zámek Duchcov

Státní zámek Duchcov - Národní kulturní památka

Od roku 1707 procházel různými úpravami, dostavbami a byl také prostorově rozšiřován. Barokním zámkem s klasicistní úpravou se stal na počátku 19. století a je bezesporu dominantou města Duchcova. Roku 1961 byl zámek vyhlášen kulturní památkou.

Architektonický skvost severních Čech vyžaduje průběžnou péči a pozornost zřizovatele, především pokud se týká nutných finančních prostředků. O to se stará Národní památkový ústav v Ústí nad Labem. Řemeslníci se v prostorách zámku i kolem něj střídají řadu let a nebude tomu jinak ani do budoucna.

Státním zámkem v Duchcově projde každoročně na dvacet tisíc návštěvníků. Kromě Čechů, kterých je pochopitelně nejvíce, jsou to turisté z rusky mluvících zemí a Němci. Letos k nim přibyli také Francouzi. Je s podivem, že Italové, kteří mají v Duchcově stopy svého slavného Giacomo Casanovy, do zámku ještě cestu nenašli.

K duchcovskému zámku patří barokní zahrada s nádherným přírodním parkem, v němž se nacházejí vzácné stromy a dřeviny.

Výrazným zásahem do areálu zámku byla v roce 1959 likvidace barokního špitálu z důvodu zamýšlené povrchové těžby uhlí. Freska V. V. Reinera z původní kopule špitálu byla přenesena do nově postaveného pavilonu v zahradě. jak se ale dnes odborníkům jeví, nebyla to šťastná volba. Freska v pavilonu trpí, především díky meteriálům z nichž byl pavilon postaven. Památkaři se chystají k její urychlené záchraně, což představuje nemalé finanční prostředky.

Majitel / Uživatel:
ČR / Státní památkový ústav v Ústí nad Labem

Návštěvní doba 2005:

Začátek sezóny 1.4. v 9.00 hodin, konec sezóny 30.10. v 15.00 hodin.

Leden - zavřeno
Únor - zavřeno
Březen - zavřeno
Duben - 9.00 - 15.00 (poslední prohlídka)
Květen - 9.00 - 17.00(poslední prohlídka)
Červen - 9.00 - 17.00(poslední prohlídka)
Červenec - 9.00 - 17.00(poslední prohlídka
Srpen - 9.00 - 17.00 (poslední prohlídka)
Září - 9.00 - 17.00 (poslední prohlídka)
Říjen - 9.00 - 15.00 (poslední prohlídka)
Listopad - zavřeno
Prosinec - zavřeno

Vánoce - zavřeno
Velikonoce - zavřeno

Zavírací den (dny):
Duben a říjen - pondělí, úterý
Květen až září - pondělí

V PŘÍPADĚ SVÁTKU V PONDĚLÍ, ZAVÍRACÍ DEN NENÍ.

Délka prohlídky: 50 - 60 minut

Vstupné 2005:

- plné 60,- Kč
- snížené 30,- Kč (děti, studenti - držitelé karty Mládeže, ISIC, ITIC, IYTC, žáci základních škol, vojsko, důchodci, invalidé - držitelé karty ZTP, důchodci nad 65 let věku
- rodinné vstupné 140,- Kč
- vstupné na Poklady z depozitářů 20,-Kč
- skupinové vstupné: ne
Vstupné na výstavy v Galerii Giacomo:
- dospělí 1,- Kč
- děti 1,- Kč

Cizojazyčný výklad: ano N,A,R (k dispozici též cizojazyčné texty N,A,R,F,Š,I)
- za zapůjčení textů 20,- Kč

Vstupné s cizojazyčným výkladem:
- plné 120,- Kč
- snížené 60,- Kč

Mimo návštěvní dobu a mimo sezónu je ke vstupnému připočítán 100% příplatek.

Noční prohlídky: ne
Bezbariérový přístup:
- vně objektu ano
- uvnitř objektu ne

Stálé expozice:
Slavnostní schodiště, Valdštejnský sál s rodovou galerií a monumentální freskou V. V. Reinera, klasicistní chodba s expozicí grafiky 17. a 18. století, Biliárový sál, Tři pokoje Valdštejnského služebnictva z poslední třetiny 18. století, byt Giacoma Casanovy (pracovna a ložnice), který na Duchcově prožil posledních 13 let svého života jako knihovník, Pařížský salonek, knihovna.
V letošní sezoně bude zpřístupněna I. část obnovovaného Valdštejnského muzea - Vojenská zbrojnice.

V přízemí zámku expozice Poklady z depozitářů (restaurované sbírkové předměty: obrazy (m.j. Venuše a Adonis od B. Sprangera, obraz z Rudolfínských sbírek), porcelán, zbraně, hodiny, barokní loutka poutní Panny Marie atd.

Barokní Knížecí zahrada - vstup volný v návštěvnických hodinách
Zámecký park - vstup volný
Pavilon Reinerovy fresky - dlouhodobě z důvodu rekonstrukce uzavřen

Svatební síň v objektu: ano/ne I. na třetím nádvoří zámku, II. ve Valdštejnském sále.
Možnost pronájmu prostor pro pořádání společenských a firemních akcí, koncertů, rautů apod.

Možnosti parkování: ano, 200 m od zámku, případně na náměstí před vstupem do nádvoří.

Upozornění: V celém zámeckém areálu, tedy i na nádvořích a v Knížecí zahradě, platí absolutní zákaz vstupu psů či jiných zvířat.
Parkování jízdních kol je povoleno ve stojanech před vstupem do zámecké budovy.
Do Knížecí zahrady je vstup s jízdními koly, kolečkovými bruslemi apod. zakázán.
Parkování motorových vozidel na nádvořích zámku není povoleno.
Fotografování, filmování a používání mobilních telefonů v budově zámku je vyloučeno.
Děti se v zámeckém areálu smějí pohybovat pouze v doprovodu dospělých.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Státní zámek Duchcov
Mgr. Petr Horák, kastelán
Náměstí republiky 9
419 19 Duchcov
Česko (CZ)
tel: (+420) 417 835 321
(+420) 417 835 301
fax: (+420) 417 835 170

LOKALIZACE

Typ záznamu: Zámek
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 15.04.2005 v 09:32 hodin