Symboly obce Bravantice [ Znak a prapor ]

Znak obce Bravantice
Ve zlatém štítě pod černým kráčejícím medvědem položená červená radlice se zlatou lilií.

Prapor obce Bravantice
Je list s poměrem šířky k délce 2:3, s tímto popisem: List tvoří čtyři vodorovné pruhy, střídavě žluté a červené, v poměru 5:1:1:1. V horním - žlutém pruhu černý kráčející medvěd.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Bravantice.cz
Typ záznamu: Znak a prapor
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 16.12.2003 v 17:40 hodin