Městská památková rezervace Nové Město nad Metují

id č: Název rozhodnutí: rok:1970 Obsah:15106/69
Název rozhodnutí:Výnos MK ČSR čj. 15.106/69-II/2 ze dne 3.12.1969 o prohlášení historického jádra Nového města nad Metují za památkovou rezervaci.
Město bylo založeno na počátku 16. století nad údolím řeky Metuje a vyniká jedinečnou malebností a slohovou jednotnou. Z původního opevnění se dochovala věž Zázvorka. Městské jádro bylo upraveno v duchu benátské renesance s charakteristickými štíty domů, zvannými "vlaštovčí ocasy", které dnes zdobí pouze severozápadní frontu náměstí. Na místě bývalého hradu nad řekou vznikl hodnotný renesanční zámek s interiéry, originálně upravenými Dušanem Jurkovičem ve stylu zlidovělé secese a art deco. Siluetě města dominuje zámecká věž Máselnice. V současné době dotváří kulturní život města zejména Český festival filmové komedie "Novoměstský hrnec smíchu".


Číslo rejstříku uz Název okresu Sídelní útvar Část obce čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. HZ
47314 / 6-2913 S Náchod Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují kostel Nejsvětější Trojice Č
45762 / 6-2912 S Náchod Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují městské opevnění Č
22725 / 6-2928 S Náchod Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují socha sv. Jakuba při kostele Č
46003 / 6-2917 S Náchod Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují socha sv. Jana Nepomuckého Č
22769 / 6-2916 S Náchod Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují socha sv. Václava Č
45001 / 6-2914 S Náchod Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují sloup se sochou P. Marie Č
45871 / 6-2915 S Náchod Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují sloup se sousoším Nejsvětější Trojice Č
28169 / 6-2926 S Náchod Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují čp.1 měšťanský dům Č
51731 / 6-2882 S Náchod Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují čp.4 měšťanský dům Č
31904 / 6-2927 S Náchod Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují čp.5 měšťanský dům Č
31488 / 6-1818 S Náchod Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují čp.1201 zámek Husovo nám. Č
22200 / 6-2880 S Náchod Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují čp.1202 měšťanský dům Husovo nám. Č
42020 / 6-2881 S Náchod Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují čp.1203 kovárna Husovo nám. Č
26212 / 6-1822 S Náchod Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují čp.1204 měšťanský dům Villasburgův Husovo nám. Č
30534 / 6-2883 S Náchod Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují čp.1205 měšťanský dům Husovo nám. Č
21087 / 6-2884 S Náchod Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují čp.1206 měšťanský dům Husovo nám. Č
15995 / 6-2885 S Náchod Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují čp.1207 měšťanský dům Husovo nám. Č
35130 / 6-2886 S Náchod Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují čp.1208 měšťanský dům Husovo nám. Č
16128 / 6-2887 S Náchod Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují čp.1209 radnice Husovo nám. Č
17544 / 6-2888 S Náchod Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují čp.1210 strážnice Šatlava Husovo nám. Č
32567 / 6-2918 S Náchod Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují čp.1211 měšťanský dům Na Zadomí Č
46347 / 6-2919 S Náchod Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují čp.1213 měšťanský dům U Zázvorky Č
15529 / 6-2920 S Náchod Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují čp.1214 měšťanský dům U Zázvorky Č
18073 / 6-2889 S Náchod Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují čp.1215 měšťanský dům Husovo nám. Č
35282 / 6-2890 S Náchod Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují čp.1216 měšťanský dům Husovo nám. Č
31992 / 6-2891 S Náchod Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují čp.1217 měšťanský dům Husovo nám. Č
36737 / 6-2892 S Náchod Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují čp.1219 měšťanský dům Husovo nám. Č
36430 / 6-2893 S Náchod Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují čp.1220 měšťanský dům Husovo nám. Č
20933 / 6-2894 S Náchod Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují čp.1221 měšťanský dům Husovo nám. Č
41737 / 6-2895 S Náchod Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují čp.1222 měšťanský dům Husovo nám. Č
28583 / 6-2896 S Náchod Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují čp.1223 měšťanský dům Husovo nám. Č
26086 / 6-2897 S Náchod Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují čp.1224 měšťanský dům Husovo nám. Č
24927 / 6-2898 S Náchod Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují čp.1225 masné krámy Husovo nám. Č
41665 / 6-2899 S Náchod Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují čp.1226 měšťanský dům Na Zadomí Č
25012 / 6-2900 S Náchod Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují čp.1227 fara Husovo nám. Č
30179 / 6-2901 S Náchod Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují čp.1228 měšťanský dům Husovo nám. Č
33308 / 6-2902 S Náchod Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují čp.1229 měšťanský dům Husovo nám. Č
28718 / 6-2903 S Náchod Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují čp.1230 měšťanský dům Husovo nám. Č
15012 / 6-2921 S Náchod Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují čp.1231 měšťanský dům Husovo nám. Č
46897 / 6-2904 S Náchod Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují čp.1232 měšťanský dům Husovo nám. Č
45209 / 6-2922 S Náchod Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují čp.1234 měšťanský dům Na Zadomí Č
17824 / 6-2923 S Náchod Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují čp.1235 měšťanský dům Husovo nám. Č
26593 / 6-2924 S Náchod Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují čp.1236 měšťanský dům Husovo nám. Č
24203 / 6-2905 S Náchod Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují čp.1237 měšťanský dům Husovo nám. Č
35528 / 6-2906 S Náchod Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují čp.1238 měšťanský dům Husovo nám. Č
27337 / 6-2907 S Náchod Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují čp.1239 měšťanský dům Husovo nám. Č
19230 / 6-2908 S Náchod Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují čp.1242 měšťanský dům Husovo nám. Č
30889 / 6-2909 S Náchod Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují čp.1243 měšťanský dům Husovo nám. Č
17213 / 6-2910 S Náchod Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují čp.1244 měšťanský dům Husovo nám. Č
25441 / 6-2911 S Náchod Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují čp.1245 měšťanský dům Husovo nám. Č

LOKALIZACE

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 26.04.2005 v 10:49 hodin