Znak a prapor obce Bohuslavice [ Znak a prapor ]

Znak obce Bohuslavice
Znak obce Bohuslavice
Znak a prapor obce Bohuslavice

V případě obce Bohuslavice se zachoval v kontextu Hlučínska zcela ojedinělý symbol růže na otiscích obecního razítka v tzv. Pruském katastru. Symbolika figur tří růží tedy spočívá v historické kontinuitě obecního znamení, to značí, že je odůvodněna podobou razítka, přičemž počet tří figur vzdáleně odkazuje na zasvěcení místního kostela, a to Nejsvětější Trojice. Modrá barva štítu je vyjádřením zdejších častých rybníků, které ještě zdůrazňuje zařazení stříbrného vlnitého břevna, který tento štít rozděluje. Znak a prapor byl obci udělen parlamentem ČR dne 7.5.1996.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Znak a prapor
AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 21.03.2003 v 12:27 hodin