Státní zámek Telč

Poprvé se objevila v historických písemnostech zpráva o Telči v roce 1207, tehdy ale byla Telč ještě vsí. V opevněnou vodní tvrz je přestavěl roku 1278 Oldřich z Hradce, jehož rod se staral o Telč do 17. století, kdy vymřel po meči.

Roku 1589 panství odkázal Zachariáš z Hradce synovi Adamovi II. z Hradce. On i jeho syn Jáchym Oldřich však brzy zemřeli a majetek přešel roku 1604 na sestru Lucii Otýlii z Hradce, provdanou za Viléma Slavatu z Chlumu a Košumberka. Roku 1796 Telč zdědil Leopold hrabě Podstatský - Lichtenštejn. Byl to lidumil, který zřídil nedělní školu pro mládež a nadaci pro chudobné dívky. V těchto skutcích pokračoval také jeho syn Leopold II., za jehož života se na zámku hrálo divadlo a holdovalo se hudbě. I Leopold III. měl lidskou duši a zbudoval v Telči reálku. Podstatští žili v Telči až do roku 1945, kdy zámek přešel do vlastnictví státu.

Pozdně románská stavba byla po požáru roku 1387 přestavěna na gotický hrad. Zachariáš z Hradce byl jedním z nejdůležitějších pánů v Telči. Za jeho vlády byl starý gotický hrad přestavěn v pohodlné renesanční sídlo. Přestavba proběhla ve dvou etapách pod dohledem italských architektů Antonína Vlacha a Baldassara Maggiho z Arogna. Z těchto dob se na zámku dochovaly např. tzv. sklípkové klenby s dekorativní výzdobou od kameníka Leopolda Esterreichera ze Slavonic.

Dnes patří telčský zámek mezi klenoty moravské renesanční zámecké architektury, kde se zachovaly ve velmi dobrém stavu původní interiéry. Zámecká instalace nabízí v základním prohlídkovém okruhu návštěvu honosných renesančních sálů. Jsou to Zlatý sál, který je nejmajestátnějším interiérem telčského zámku, prostupující našíř celý trakt nověji vystaveného renesančního severního paláce. Jsou zde mimořádně cenné řezby v polích kazetových stropů. Dále pak Modrý, Divadelní a Rytířský sál a obdobně upravené chodby.
Druhá trasa nabízí návštěvníkům prohlídku obytných místností, které někdejšímu majiteli sloužily do roku 1945. Rovněž jejich zařízení je upraveno do tehdejší podoby.

Majitel / Uživatel:
ČR / Státní památkový ústav v Brně, Muzeum Vysočiny v Jihlavě - pobočka Telč, Galerie Jana Zrzavého

Expozice:
Honosné historické interiéry s jedinečnou výzdobou, dobovým zařízením a cennými sbírkami (Modrý, Zlatý, Rytířský sál s dřevěnými kazetovými stropy) přístupné ve dvou návštěvních trasách.
V bývalém purkrabství muzeum s etnografickými sbírkami (pohyblivý betlém) a expozicí o historii města (model města z roku 1895). Galerie malíře Jana Zrzavého (expozice Národní galerie v Praze) v zahradním ochozu.

Otevřeno:
Duben
- denně 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

Květen až září
- denně 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

Říjen
- denně 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

Prohlídka:
- zámek s průvodcem
- 1. trasa 60 minut
- 2. trasa 45 minut
- nejvíce 45 osob
- muzeum samostatně nebo s průvodcem, 30 minut, nejvíce 30 osob
- galerie samostatně

Vstupné:
1. trasa i 2. trasa
- dospělí 70,- Kč
- děti, studenti a vojáci 35,- Kč
- důchodci 40,- Kč
- invalidé 20,- Kč

Služby:
- rezervace prohlídek
- prodej suvenýrů
- svatby a pronájem prostor
- společenské akce na objednávku

Literatura
Kamenný klíč HRADY, ZÁMKY a ostatní zpřístupněné památky
Čechy, Morava a Slezsko
Kateřina Sučková
Roman Abušinov

Hrady a zámky - Průvodce Českou republikou II.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Státní zámek Telč
Zámek
588 56 Telč
Česko (CZ)
tel: (+420) 567 243 943
(+420) 567 243 821
fax: (+420) 567 243 821

LOKALIZACE

Typ záznamu: Zámek
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 14.04.2005 v 11:40 hodin