Homepage

Hrad Pernštejn

Nad městečkem Nedvědicí stojí jeden z našich nejzachovalejších a nejkrásnějších hradů - Pernštejn.
Hrad se zachoval dodnes ve své neporušené goticko-renesanční podobě tak, jak jej dostavěli v první polovině 16. století pernštejnové, tehdy nejbohatší a nejmocnější panský rod Českého království. Počátky hrdau lze datovat do 13. století (patrně mezi roky 1270 až 1285). Za prvního historicky doloženého předka Pernštejnů se pokládá Štěpán z Medlova, významná osobnost Moravy na počátku 13. století. Byl velmožem a služebníkem markraběte Jindřicha Vladislava a Přemysla Otakara I., purkrabím na hradě Děvičkách, zakladatelem doubravnického kláštera. Zřejmě on přenesl těžiště rodového majetku z jižní Moravy na Vysočinu.


V 15. až 17. století vojensko-politický význam hradu vyvrcholil. Pernštejn je v této době nejen centrem rozsáhlého panství, ale i pevností, jež má důležitou úlohu v bojích o Moravu a o Brno. Této úloze hradu odpovídá i další etapa v jeho budování - Jan I. provedl největší přestavbu hradu, která měla též napravit škody po velikém požáru, k němuž došlo před rokem 1460. Vyrostla pro Pernštej typická čtyřhranná věž, umístěná mimo hradní budovy a spojená s nimi původně dvěma dřevěnými mosty, jež měla zajistit poslední možnost obrany a ústupu v případě dobytí jádra hradu. Nedobytnost hradu se naposledy osvědčila v době třicetileté války, zejména při dobývání Brna Švédy roku 1645. Švédové hrad marně obléhali a jejich dělostřelba poškodila jen část horního patra. Ve válkách byl hrad bezpečným útočištěm okolního obyvatelstva a jeho majetku a od poloviny 17. století do poloviny 18. století byl vyhlášen zemskou pevností. Sňatkem a přikoupením přešel hrad spolu s panstvím v roce 1818 do vlastnictví rodiny Mitrovských z Nemyšle, v jejichž vlastnictví zůstal až do roku 1945.

Majitel / Uživatel:
ČR / Státní památkový ústav v Brně

Expozice:
Návštěvníci hradu mohou obdivovat nově zrekonstruované nástěnné malby v šesti místnostech hradního paláce. Zrekonstruováním nástěnných maleb se rovněž zvětšila základní prohlídková trasa o dvě místnosti. V hradu přibyly také přibližně dvě desítky zrestaurovaného nábytku z vlastnictví posledních majitelů Pernštejna, hraběcího rodu Mitrovských.

Zájemce o historii nadchne velké množství tras, které se na Pernštejně nabízí. Vedle základní a nejčastěji navštěvované trasy si lze vybrat ještě tři další.

Zajímavost
Prostory vnitřního hradu jsou propojeny romantickými křivolakými chodbami a točitými schodišti.

Otevřeno:
Duben a říjen
- sobota, neděle a svátky 9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

Květen, červen a září
- denně mimo pondělí 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

Červenec a srpen
- denně mimo pondělí 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

Prohlídka:
- s průvodcem
- délka prohlídky 60 - 80 minut
- nejvíce 45 osob

Prohlídka je fyzicky náročnější (množství schodišť).
Výběrová trasa s průvodcem, délka 60 - 80 minut, nejvíce 10 osob.

Vstupné:
základní trasa A
- dospělí 70,- Kč
- důchodci, děti, studenti 40,- Kč
- děti do 5 let, invalidé 10,- Kč

výběrová trasa B
- dospělí 160,- Kč
- děti 100,- Kč

výběrová trasa C
- dospělí 150,- Kč
- děti 100,- Kč

výběrová trasa D
- plné 80,- Kč
- sleva se neposkytuje

Služby:
- rezervace prohlídek
- prodej suvenýrů a občerstvení
- restaurace

Literatura
Kamenný klíč HRADY, ZÁMKY a ostatní zpřístupněné památky
Čechy, Morava a Slezsko
Kateřina Sučková
Roman Abušinov

Hrady a zámky - Průvodce Českou republikou II.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Hrad Pernštejn
Nedvědice
592 62 Nedvědice
Česko (CZ)
tel: (+420) 566 566 101
fax: (+420) 566 566 264

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 14.04.2005 v 09:37 hodin

Copyright 2000-2021 © ViditelnyMacek.cz