Botanická zahrada a arboretum Brno [ Arboretum ]

Arboretum je otevřeno v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod.
mimo tuto dobu je areál střežen

Botanická zahrada a arboretum Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně se nachází v Brně-Černých Polích, na ulici generála Píky, poblíž zastávky Bieblova tramvají č. 9 a 11.

Nejstarší část zahrady byla založena v roce 1936. Většina areálu byla budována od roku 1969. Přes 5 tisíc taxonů dřevin, 2 tisíce trvalek a skalniček roste na více než 10 hektarech. Areál skleníků skrývá sbírku více než 2 tisíc orchidejí. Zahrada je kromě cenných sbírek (rody Cotoneaster, Iris × barbata, Salix, Saxifraga sect. Porophyllum) také ukázkou originální zahradní architektury.

Každým rokem pořádá dvě výstavy: jarní výstavu kosatců Iris a podzimní Barvy podzimu.


K čemu a komu botanické zahrady slouží?

Řekněme si tedy něco o tom, co jsou to botanické zahrady, jaké mohou být a co v nich můžeme najít. Každý si asi dokáže představit, že se tam asi pěstují nějaké kytičky. Méně známý je název arboretum: je to zahrada, kde jsou vysázeny hlavně dřeviny (z latinského arbor = strom). Dále lze tyto zahrady rozlišovat podle obsahu sbírek. Některé se specializují jen na určité čeledi (Orchideaceae - orchideje), jiné zkoumají určité rody (třeba borovice), skupiny r ostlin podle nároků na stanoviště (stepní, bažinné rostliny), rostliny určité užitné hodnoty (léčivky), jiné zase květenu určitého zeměpisného areálu (do této kategorie můžeme zařadit i sbírky orientované na domácí rostliny).

Vítaným návštěvníkem je každý, kdo má rád přírodu, chce se poučit a dodržuje pravidla hry. Co se můžete naučit a k jakému účelu každá botanická zahrada slouží, můžeme shrnout do následující kapitolky:
- poradenská a pedagogická praxe (rady zahradníkům, zahrádkářům, výuka studentů)
- záchrana a množení ohrožených rostlin
- můžete si zde prohlédnout jednotlivé rostliny, jak vypadají, jaké velikosti dorůstají a zjistit si, jak se jmenují (latinský název)
- výzkumná činnost - ověřování vhodnosti rostlin z jiných zemí pro naše podmínky
- zjišťování rozšíření a výskytu taxonů na určitém území (podklady pro krajinářské úpravy, indikace stavu znečistění a devastace krajiny)
- záchrana starších kultivarů jako geneticky cenného materiálu pro šlechtění, nebo jako historicky zajímavý materiál
- shromaždování matečných rostlin pro šlechtitelské účely
- zavádění nových taxonů do kultury
- v dnešní době nedoceňované možnosti psychického odpočinku, úzce související s fyzickým zdravím
- prezentace naší republiky zahraničním návštěvníkům

Geologické a půdní poměry:
Geologicky oblast náleží k neogénu bádenské pánve. Je tvořena modrošedým slinitým jílem s odstíny zelené, v nejvrchnějších polohách do hnědé barvy. Neogenní plochy jsou pevné až tvrdé konzistence, nejhořejší část, která vytváří vodonosný horizont, je v důsledku zvodnění plastická, o mocnosti jen několika decimetrů.

Pokryv neogenů je tvořen sprašovými hlínami. Povrch území tvoří černá ornice bohatá na CaO, z části mocné násypy s humusovou navážkou i stavební sutí a odpadovým materiálem různého složení. Pásy ve sprašových hlínách vyplňuje spodní voda, která místy vystupuje na povrch, stékajíc po neogenním podloží

Ostatní údaje:
Zeměpisná šířka: 49° 13´ 01´´
Zeměpisná délka: 16° 36´ 50´´
Sklon svahů: 6,2 - 12 %
Nadmořská výška: 220 - 250 m n. m.
Celková plocha: 10,96 ha

KONTAKTNÍ ADRESA:

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Zemědělská 1
613 00 Brno
Česko (CZ)
tel: (+420) 545 223 606
fax: (+420) 545 223 693

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
Typ záznamu: Arboretum
AKTUALIZACE: uživatel č. 508 org. 56, 05.08.2003 v 09:31 hodin