Štefánikova hvězdárna

Štefánikova hvězdarna
Štefánikova hvězdarna
Štefánikova hvězdárna stojí v petřínských sadech u Hladové zdi, vybudované v době panování Karla IV. "Zřízení lidové observatoře astronomické v Praze, knihovny a čítárny, přístupné nejširším kruhům, šíření a popularisování výsledků moderní astronomie" byly hlavními cíli České astronomické společnosti, založené roku 1917.

Společnost, sdružující zájemce o astronomii z nejširších vrstev obyvatelstva, dosáhla svého hlavního cíle - vybudování hvězdárny - až po jedenácti letech. Z finančních prostředků, poskytnutých pražským městem, byla nová hvězdárna vybudovaná na místě obecního domku č. 205. Slavnostní otevření hvězdárny pro členy Společnosti proběhlo 24.června 1928, veřejnosti byla zpřístupněna o rok později. Hvězdárna měla původně jen současnou "východní" kopuli, "hlavní" a "západní" kopule byly přistavěny v roce 1930. Současnou podobu získala hvězdárna při rozsáhlé rekonstrukci v polovině sedmdesátých let, po které byla znovuotevřena veřejnosti roku 1976. Od roku 1979 je Štefánikova hvězdárna součástí Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy. Kromě Štefánikovy hvězdárny a planetária v pražské Stromovce patří k HaP ještě menší hvězdárna v Praze 8 Ďáblicích a společné pracoviště s HaP v Českých Budějovicích - Koperníkova kopule na Kleti u Českého Krumlova.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Štefánikova hvězdarna
U Petřín 205
110 00 Praha
Česko (CZ)
tel: (+420) 257 320 540
fax: (+420) 257 325 390

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.observatory.cz
Typ záznamu: Hvězdárna
AKTUALIZACE: správce systému (infosystem.cz) org. 2, 31.03.2003 v 18:26 hodin