Jubilejní základní škola T. G. Masaryka, Rusava [ Základní škola ]

Na škole probíhá výuka katolického a evangelického náboženství.

Žáci se pravidelně účastňují výtvarných soutěží, soutěže O hostýnskou píšťaličku, recitační soutěže. Žáci publikují své výtvarné a literární práce v místním časopise Zpravodaj. Dále se účastníme sportovních soutěží v kopané a vybíjené.

Přestože jsme malá škola, občas se nám podaří získat některou z cen nebo pěkné umístění či čestné uznání.

Nabídka školy:

Na škole pracují tyto kroužky:
- pohybové hry (2)
- kroužek anglického jazyka (2)
- dyslektický kroužek
- logopedický kroužek
- výtvarný kroužek (2)
- kroužek ručních prací


Stručně z historie školy

1925 Do rozpočtu místní školní rady je uvedena položka 250.000,-K na stavbu nové školy
1928 Vykoupen pozemek ke stavbě školy
1929 Započato se stavbou školy
1930

31.srpna škola slavnostně otevřena
Na základě svolení p. presidenta u příležitosti jeho 80. narozenin nese oficielní název: "Jubilejní obecná škola T.G.Masaryka". Stalo se tak přípisem Kanceláře presidenta republiky ze dne 21.5.1930, čís. D 7575/30. Náklad na tuto budovu činil 850.000,-K, což bylo na tu dobu a vzhledem k finančním možnostem obce dílo odvážné.
Slavnostního otevření byli přitomni, mimo další významné osobnosti, i básník a spisovatel Fr. Táborský, malíři Fr. Ondrůšek a Adolf Kašpar.

1937 Elektrifikace školy
1944 Započato s vařením polévek pro děti
1953 Ve školní budově zřízena MŠ
1975 Vybudováno ústřední topení
1976

Kooperace mezi školami v Chomýži a na Rusavě. V Chomýži se vyučuje 1. a 3. ročník , na Rusavě 2., 4. a 5. ročník

1978 Školy v Chomýži a Hlinsku p.H. zrušeny, děti dojíždí na Rusavu
1990

Obnovení původního názvu školy z roku 1930, zabudování pamětní desky, která byla v padesátých letech odstraněna a obětavými lidmi uschována. Do vestibulu na nově vybudovaný podstavec umístěna původní bysta T.G.M.

1996 Započato s vyučováním anglického jazyka
1997 Zřízení a otevření 5. třídy - provizorní místnost
1999 Změna názvu: "Jubilejní záklaní škola T.G.Masaryka"
2000 Zahájena generální oprava a přístavba školy
2001 Dokončení stavby a slavnostní otevření 30.srpna

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
Typ záznamu: Základní škola
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 145, 05.09.2005 v 08:50 hodin