KLEIN Tomáš, farář [ Osobnost ]

Tomáš KLEIN
farář ve farnosti v letech 1893 - 1928

Byl snad nejvýznamnějším knězem hradecké farnosti, protože tu působil po celý svůj kněžský život, 46 let, a zejména v období zostřených národnostních třenic a bojů. V roce 1882, ve svých 24 letech, byl 5. července, na svátek moravských věrozvěstů Sv. Cyrila
a Metoděje, vysvěcen. Již 7. července byl ustanoven kaplanem v Hradci nad Moravicí.
Pětatřicetiletý kaplan Klein byl 18. prosince ustanoven farářem hradecké farnosti. Již po čtyřech letech byl jmenován viceděkanem a později se stal děkanem, na sklonku svého kněžsky bohatého života byl ustanoven konsistorním radou. Jeho zdejší vrstevník kronikář František Dušek o něm po letech napsal: "Byl to významný, jemný a inteligentní kněz, pravý reprezentant moderního kněžství, žádný fanatik ve věcech náboženských, ale
v národních postojích neústupný. Byl dobrým kazatelem a výmluvným řečníkem diplomatického zaměření. Stál neochvějně a nesmlouvavě na straně Čechů, své stanovisko obhajoval jako představitel církve vždy se vší rozhodností. Sebe a svůj farní úřad dovedl hájit dlouhá léta proti tehdy všemocnému řediteli Braneckých železáren ing. Scholzovi".
Dne 30. ledna 1928 opouští sedmdesátiletý děkan a konsistorní rada P. Tomáš Klein svou farnost, která byla jeho jediným kněžským působištěm. Stálou péči věnoval hradeckému kostelu. V roce 1895, když se stal farářem, jej dal vymalovat, potom pořídil nové lavice, zpovědnice, mramorovou křtitelnici, dal prolomit venkovní dveře do sakristie, rozšířil hřbitov a po válce zavedl elektrický pohon varhan.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Markéta Kvitová (Informační centrum Nový Jičín) org. 56, 21.03.2003 v 09:41 hodin