SVĚTLÍK František [ Osobnost ]

František SVĚTLÍK
farář ve farnosti v letech 1643 - 1695

Pocházel z Březové a v Hradci nad Moravicí působil celý kněžský život, 52 let.
Farář Světlík usiloval o navrácení farských statků, avšak pozici Pruskovských v tomto sporu už nikdo nedokázal zviklat. Nepomohly mu ani cenné staré listiny, které s velkým úsilím objevoval a vrchnosti předkládal, aby obhájil právo na farský majetek.
Napsal také latinský spis "Alphabetum chronologicum Europae", což bylo vylíčení nejdůležitějších historických událostí. Byl prý milovníkem umění a vědy, i v lékařství se vyznal. Dal podnět k postavení kaplanky v Hradci poblíž kostela. Pečoval také o rozvoj hradecké školy. Do katolické církve přivedl 132 odpadlíků z celé farnosti.

Od roku 1678 začal farář Světlík shromažďovat a opisovat zmíněné staré listiny, které stanovovaly povinnosti vrchnosti vůči kostelu, faře a kaplanovi, aby je šlechta nemohla svévolně a ve svůj prospěch měnit. Utvořily základ pozdější farní kroniky.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Markéta Kvitová (Informační centrum Nový Jičín) org. 56, 21.03.2003 v 13:52 hodin