TJ Hradec nad Moravicí

Tělovýchovná jednota Hradec nad Moravicí

Počátek tělovýchovy v Hradci nad Moravicí je spjat se vznikem Jednoty sokolské. Jednota sokolská byla v Hradci založena 28. dubna 1907 v restauraci u Domesla.
Prvním starostou Jednoty sokolské se stal učitel Čeněk Kanclíř. Zprvu se cvičilo bez nářadí na statku Meleckého v Hradci, později v sále obecního hostince v Kajlovci.

Postupem času bylo díky sokolům z Opavy opatřeno první nářadí: bradla, hrazda a tyče. Dále se cvičila prostná, trénovalo se na veřejná cvičení dle hudby a hrával se již také fotbal a volejbal.

Za I. světové války (1914 - 1918), kdy většina členů Sokola narukovala, byla činnost omezena. Po válce byla činnost Sokola obnovena a navíc vznikly na Hradci nové tělovýchovné spolky DTJ (1920) a Orel (1923).

V roce 1921 se Sokolu podařilo získat pozemek 60 x 80 m u řeky Moravice a zbudovat na něm nové hřiště. Nové hřiště(za 4.250,- Kč) sloužilo také škole a požárníkům. DTJ měla hřiště pod Hanuší a Orel měl hřiště pod Kalvárií u cesty směrem do Kajlovce.
Kromě cvičení na nářadí, volejbalu a fotbalu se členové Sokola účastnili plaveckých závodů v Kylešovicích, pořádali turistické výlety v okolí Hradce, organizovali plesy, veřejná cvičení a divadelní představení.
Po Mnichovské dohodě (30.9.1938) byl německými úřady zabaven majetek všech českých tělovýchovných organizací, tedy i na Hradci. Bylo zabaveno nářadí, veškeré písemnosti a činnost všech organizací byla zakázána. V tělocvičně se přestalo cvičit.

Po osvobození obnovily svou činnost všechny tělovýchovné spolky na Hradci:
Sokol, Orel, DTJ i SK Hradec - Podolí, který se jako první z těchto oddílů věnoval pouze jednomu sportu - fotbalu. (Založen byl již v roce 1932 a je dodnes funkční pod názvem Fotbalový oddíl Hradec nad Moravicí).

LOKALIZACE

AKTUALIZACE: Daniel Merhout (INFOMORAVA) org. 56, 17.02.2003 v 14:43 hodin