Městské opevnění [ Opevnění, pevnost nebo bunkr ]

Místní atraktivita

Lokalizace:
historické jádro města

Datace:
konec 13. století - 17. století

Popis:
Městské opevnění z lomového kamene, tvořená střídáním vrstev velkých, zhruba přitesaných balvanů a drobného plochého kamene. Součástí fortifikace byly kruhové nárožní bašty (nezachovány) a hranolová městské brány (zachována pouze severní, zvaná Horní nebo Zámecká).
Město Uherský Brod bylo ve 13. stol opevněno jednoduchou, ale silnou hradební zdí, jejíž zbytky se dodnes zachovaly v jižní a severní části města. Hradební zeď byla 1, 7 m široká, 10 m vysoká a její celková délka činila 2 109 m. Opevnění tvořilo s celkovým půdorysem města jednotu. Čtyři vstupní brány do města byly postaveny ve směru světových stran. Z nich nejpevnější byla dolní, nebo také Nivnická. Brána byla 26 m vysoká a 10 m široká. Nejpevnější prý byla proto, "že byla na maltě vínem zadělané". V polovině 18. stol. pozbylo městské opevnění významu. Hradební zdi zůstaly opuštěny a postupně vymizela i úcta, kterou k nim Broďané chovali. Tři městské brány byly zbourány v roce 1874 a jejich zdiva bylo použito při stavbě věže farního kostela. Jediná dochovaná brána tvoří vstup do Muzea J. A. Komenského.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.slovacko.cz
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 05.04.2004 v 13:28 hodin