DIVOKÝ Josef [ Osobnost ]

* 26. 2. 1866 Ludkovice u Luhačovic
+ 20. 1. 1935 Valašské Meziříčí

Ač byl rodem z Moravského Slovácka, celý svůj život věnoval učitelské a kulturní práci na Valašsku. Po studiích se stal učitelem ve Valašském Meziříčí. Jako obdivovatel myšlenek Tyršových stál u počátků sokolského ochotnického divadla. Patřil mezi obětavé, nadšené učitele.
Když byl 1897 přeložen na Horní Bečvu, rozvinul tam takovou osvětovou práci, že po čtyřletém působení byl jmenován čestným občanem obce.
Po návratu do Meziříčí pokračoval ve svém díle v Sokole i veřejnosti.
V roce 1907 se spolu s mnohými svými učitelskými kolegy účastnil volebních bojů T. G. Masaryka a zasloužil se o jeho zvolení poslancem za valašská města.
v době vzniku ČSR se stal okresním vojenským referentem, zorganizoval sokolskou četu dobrovolníků, s nimi úspěšně zasáhl na Karlovicku, když se tam objevily náznaky protiněmeckého a protižidovského drancování. Četa se též účastnila bojů na Těšínsku a někteří i bojů o Slovensko.
J. Divoký se neustále vracel ke své lásce, k divadlu. Byl výborným režisérem, kladl důraz na kvalitu vybraných her. Budil vždy, v divadle, ve škole i ve veřejném životě respekt svou osobní ukázněností, kterou důsledně vyžadoval také od všech kolem sebe. Byl příkladem neúnavné pracovitosti.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 16.03.2010 v 17:20 hodin