ČERMÁK Emil [ Osobnost ]

Emil Čermák

*5.7.1864 Valašské
+10.8.1949 Praha

Po absolvování gymnázia v rodišti, studoval práva na UK v Praze, ale studia nedokončil a věnoval se žurnalistice. Byl redaktorem deníku Čech a později Národních listů, které pak v následujícím roce vydával vlastním nákladem. Když v roce 1883 spojením Moravských listů a Pozoru vznikly Lidové noviny stal se Čermák jejich prvním šéfredaktorem. Řídil je do roku 1885. Tehdy se přestěhoval do Sofie, kde působil jako novinář bulharského tisku a stal se zpravodajem mnoha světových listů.
Na začátku první světové války se zapojil do protirakouského odboje. Byl pověřen politickým posláním ve Švýcarsku a při návratu byl 1915 zatčen a až do amnestie v roce 1917 internován. V roku 1919 pracoval v tiskovém odboru ministerstva zahraničních věcí a v následujícím roce byl jmenován ředitelem Československé tiskové kanceláře, kterou řídil deset let.
Rád se vracel do rodného kraje. Účastnil se prvního Valašského roku v rožnovském Valašském muzeu v přírodě.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 16.03.2010 v 17:20 hodin