Prapor a znak města Hradec nad Moravicí [ Znak a prapor ]

Znak města Hradec nad Moravicí
Znak města Hradec nad Moravicí
Prapor a znak města Hradec nad Moravicí

Znak města byl spolu s dalšími výsadami udělen městu Hradec nad Moravicí roku 1481 Viktorinem, knížetem opavským z poděbradského rodu. Ve znaku jsou uvedeny dvě základní skutečnosti: bílá a červená barva opavského knížectví, které jsou současně barvami přemyslovskými a barvami národními, a symbolem opevněného města. Tyto skutečnosti byly také převzaty do praporu, který je vyhotoven v poměru stran 2:3. Je tvořen dvěma pruhy - červeným horním a bílým dolním. Dolní bílý pruh je současně členěn do tvaru cimbuří o pěti stínech, zubech.
Červená a bílá barva symbolizují příslušnost města Hradce nad Moravicí k českému státu a k slezskému opavskému knížectví, hradba s cimbuřím historické tradice města jako významného opěrného bodu české státní moci.
Jednoduchost zajišťuje jednoznačnost symbolů, snadnou zapamatovatelnost a výrobu praporu. Návrh praporu byl zpracován panem PhDr. Karlem Müllerem , ředitelem Zemského archívu v Opavě. Prapor byl schválen městským zastupitelstvem dne 15. září 1994.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Znak a prapor
AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 10.02.2003 v 14:45 hodin