Trojboká "boží muka" za Benkovicemi

Trojboká
Trojboká "boží muka" za Benkovicemi
Trojboká "boží muka" za Benkovicemi

Tato kaplička je zapsána pod číslem 1327 ve Státním seznamu památek. Jako trojboká kaplička je jediná svého druhu na Opavsku.

Stojí mezi třemi vzrostlými lípami asi sto metrů od cesty do Štáblovic, odbočující u hasičské zbrojnice na horním konci obce směrem severozápadním, na parcele č. 1495.

Podle sdělení pamětníka Jana Šroma ji dal postavit zbožný rolník Josef Fajkus z domovního čísla 11 asi v roce 1840. Vysvěcena byla farářem P. Tomášem Kleinem ve svátek moravských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. července 1893. Ve třech výklencích jsou obrazy svatých. Kaplička je kryta plechovou stříškou.

Od kapličky je nádherný rozhled po opavské rovině, od Velkých Hoštic až po Cvilín u Krnova a za řeku Opavu. Za dobré viditelnosti lze spatřit horské hřbety Hrubého Jeseníku
Trojboká
Trojboká "boží muka" za Benkovicemi

LOKALIZACE

Typ záznamu: Boží muka
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 31.03.2004 v 09:14 hodin