Turistický oddíl ZÁLESÁK

Turistický oddíl ZÁLESÁK působí v Hlučíně od roku 1997. V současné době má 36 členů a 5 vedoucích. Je registrován jako samostatný subjekt v Asociaci turistických oddílů mládeže (ATOM) a v Klubu českých turistů (KČT).

Oddíl je rozdělen na čtyři skupiny - družiny, děti od 9 do 16 let. Schůzky probíhají v úterý a ve středu, od 16 do 18 hodin, vždy dvě družiny společně. Mladší děti mají svou družinu, schůzky jsou ve čtvrtek, od 15 do 16.15 hodin.

Každý člen se naučí dovednosti potřebné pro pobyt v přírodě - sbalit batoh, postavit stan, orientovat se v mapě a nezabloudit v terénu. Učíme se jak rozdělat oheň a uvařit si na něm, jak poznat světové strany bez kompasu, co vzít sebou na vícedenní pobyt v přírodě a jak se o sebe postarat.

Často vyrážíme do přírody,na jednodenní a dvoudenní výpravy.Když je teplo, tak pod stany,na podzim a v zimě na chaty a chalupy.Vyvrcholením celoroční činnosti je letní stanový tábor, který bývá prvních čtrnáct dní v srpnu.

Celoroční program je pestrý:
- hlavní náplní jsou výpravy do přírody
- zúčastňujeme se Srazu oddílů/soutěžní pětiboj/
- jezdíme na cyklistické výpravy
- pořádáme drakiádu
- jaro přivítáme kuličkiádou,
- v květnu se jede do Prahy na Bambiriádu a Toulky
- v červnu probíhá "Boj družin"/o štít vítězů/
- poznáváme základy lezení a vodáctví
- chodíme plavat na bazén

KONTAKTNÍ ADRESA:

Turistický oddíl ZÁLESÁK
Dlouhoveská 17
748 80 Hlučín
Česko (CZ)

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.hlucin.cz
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 21.01.2003 v 15:07 hodin