Plenisko [ Přírodní rezervace ]

Plenisko (státní přírodní rezervace, 16 ha) - jedlobukový prales s řadou pramenišť, málo zasažená imisemi, sahající až do nadmořské výšky 950 m n.m. Vyskytuje se zde několik solitér chráněných stromů: buk, javor a jedle.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 09.03.2010 v 09:10 hodin