Zámek Lešná

Na zámku můžete zhlédnout dvě stálé expozice.
V první části expozice navštívíte historické pokoje, které jsou vybaveny původním mobiliářem. Pokoje jsou rekonstrukcí dle dochovaných fotografií z přelomu 19. a 20. století.

Druhá část je věnována environmentální výchově, návštěvník se zde seznámí s využitím dřeva v historických interiérech ��" výrobou intarzie a různými druhy zdobení dřeva. Dále je expozice věnována historickým parkům a životu stromu. V průběhu roku probíhají doprovodné výstavy a programy.

Bohatou historii připomíná v obci především zámek, postavený v první polovině 18. století na místě středověké tvrze. Původní zámek byl opevněný a chráněný vodním příkopem. Byl několikráte přestavěn. V roce 1847 dostal empírovou podobu. Naposled byl přestavěn po roce 1890. V zámeckém areálu můžeme zhlédnou zimní zahradu, anglický park. Za první republiky v něm byly zřízeny i 2 rybníky a v severní části parku vysázen smrkový les pro chov bažantů. Zámek i park nyní náleží Okresnímu vlastivědnému muzeu.

Ve středu obce stojí zámek obklopený rozsáhlým parkem. Původní středověká tvrz připomínaná poprvé v r. 1415 byla ve 2. pol. 16. stol. přestavěna Pražmy z Bílkova do podoby jednopatrového trojkřídlého zámku, který si však udržel opevněný charakter (vodní příkop kolem zámku byl zasypán až koncem 18. stol.). Konečná romantizující úprava s novogotickými prvky spadá do 90. let 19. stol. Zámecká budova je dnes jednopatrová, čtyřkřídlá, s malým nádvořím, vstupní průčelí se středním rizalitem zakončeným štítem a se sloupkovým portikem. Hospodářské budovy obklopující zámek byly v 1. pol. 19. stol. zbořeny a hospodářský areál postaven jižněji. Zámek obklopuje cenný přírodně krajinářský park o rozloze 7 ha; od r. 1973 rekonstruován. Zámek přešel v r. 1975 do správy OVM Vsetín a prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Předpokládá se reinstalace dochovaného mobiliáře z 18. a 19. stol.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Zámek Lešná
Lešná 1
756 41 Lešná u Valašského Meziříčí
Česko (CZ)
tel: (+420) 734 762 845
(+420) 571 635 239

LOKALIZACE

Typ záznamu: Zámek
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 25.06.2013 v 08:16 hodin