Přírodní rezervace Plenisko [ Přírodní rezervace ]

Plenisko (přírodní rezervace, 16 ha) - jedlobukový prales s řadou pramenišť, málo zasažená imisemi, sahající až do nadmořské výšky 950 m n.m. Vyskytuje se zde několik solitér chráněných stromů. buk, javor a jedle.

LOKALIZACE

NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 950.00 m
DALŠÍ INFORMACE: http://www.obecpisek.cz
Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 11.03.2010 v 12:26 hodin