Komplex budov státní správy

Komplex budov státní správy
Komplex budov státní správy
(dříve objekt krajského soudu a okresního hejtmanství),
Divadelní ulice č.p. 139, Tyršova ulice č.p.879


Několikakřídlý rozsáhlý komplex vesměs dvoupatrových novorenesančních budov, které byly součástí většího urbanistického celku za prostorem zrušených městských hradeb. Návrh urbanistické koncepce vídeňského architekta Otto Thienemanna vycházel z vídeňské Okružní třídy, ale byl realizován jen v této jihovýchodní části města. Vzor pro reprezentativní monumentálnost veřejných staveb, kterými měla být novojičínská třída zaplněna, poskytl sám Thienemann projektem krajského soudu z r. 1879. Novorenesanční, důsledně tektonizovaný plášť stavby byl doplněn náročnými interiéry schodišťového prostoru, vstupní haly i dalších místností, zčásti vyzdobených malbami J. a E. Weitha. Budova okresního hejtmanství byla přistavěna r. 1888 k již existujícímu Thienemannovu objektu. C.K. vrchní inženýr Skalda se zcela přizpůsobil tektonice pláště krajského soudu a členil fasády obdobným schématem - rustika soklu, patra oddělená kordonovými římsami a završená profilovanou konzolovou římsou. Okna v šambránách jsou doplněna trojúhelnými frontony a přímými nadokenními římsami, nároží jsou vizuálně zpevněna armováním. V přibližném středu dispozice je vloženo pilířové schodiště. Objekty byly utilitárními zásahy ve 2. polovině 20. století upraveny. Nevhodné zásahy se projevily zjednodušením fasád a výměnou oken, úpravami interiérů a důsledným nahrazením původních okenních a dveřních výplní.
Komplex budov státní správy
Komplex budov státní správy

LOKALIZACE

SOUŘADNICE WGS-84:
49.595833333N, 18.007777778E

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 26.09.2003 v 07:40 hodin