Hřbitov

Nachází se zde několik původních pomníků a křížů, z nichž dva jsou zapsány památkovým úřadem v seznamu památek pod čísly 2055 a 2056.

2055 - náhrobek Ferdinanda Vettera von Lilien
parc. č. 156, ojedinělý, slohově čistý empírový náhrobek z r. 1821.

2056 - litinový kříž na hrobě Philippine graefin de damm parc. č. 156, nejstarší dochovaný litinový kříž v okr. Nový Jičín z roku 1832.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.albrechticky.cz
Typ záznamu: Hřbitov
AKTUALIZACE: uživatel č. 508 org. 56, 05.08.2003 v 08:13 hodin