Železniční viadukt [ Most nebo viadukt ]

Železniční viadukt je vystavěn z kamene a cihel. Překlenuje terénní nerovnost, říčku Jezernici a místní komunikaci na trati z Lipníku nad Bečvou do Drahotuš před Slavíčem. Viadukt stojí jižně od vsi Jezernice.

Železniční viadukt byl uveden do provozu roku 1847 na bývalé Severní dráze císaře Ferdinada z Vídně do Bochnie.

Celková délka viaduktu je 343 m, výška 10,6 m, šiřka mostu je 8,8 m - tvoří jej vlastně dva mosty vedle sebe.
Železniční svršek nese 35 půlkruhovkých oblouků o rozpětí 6,5 m a 6 oblouků o rozpětí 5,2 m.

Obdobný viadukt menších rozměrů se nachází na trati z Drahotuš do Hranic.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Most nebo viadukt
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 21.03.2005 v 08:34 hodin