Historie obce Návojná [ Historie (archivní dokument) ]

Historie obce

Neznáme přesné datum založení obce.
Ostatně je velmi málo obcí, které mají nějakou verifikovanou zprávu o svém vzniku.
Nicméně je zřejmé, že Návojná svůj vznik může vázat na nedaleký hrad Brumov, jehož význam pro naše okolí byl mnohdy doslova životně důležitý.
Hrad jako takový můžeme dle poměrně rozsáhlého a důkladného archeologického výzkumu datovat do první poloviny 13.století.
Nález tympanonu ze sakrální hradní místnosti odkazuje na cisterciáckou stavební huť velehradskou a ta přišla na Velehrad v roce 1205.
Vraťme se však k Návojné. Není pravděpodobné, že by Návojná byla založena paralelně s hradem, avšak nelze vyloučit, že lidé Návojnou obývali již v průběhu první poloviny 15.století.
Jedná se však o pouhou spekulaci, potažmo analogii k Nedašovu (1422).

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://navojna.cz
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 11.03.2010 v 08:32 hodin