Církevní střední varhanická škola Opava [ Střední škola ]

Církevní střední varhanická škola Opava
Církevní střední varhanická škola Opava
Tato škola, zřízena roku 1999, je jediná svého druhu v ČR.
Přijati mohou být studenti, kteří splní podmínky talentových zkoušek. Podmínkou k přijetí je postačující hra na klavír. Zvláštní význam má studium jazyků a křesťanská nauka. Při základní římskokatolické orientaci studia se připouští i jiné křesťanské zaměření uchazečů v duchu ekumenických zásad. O umělecky profilujícím zaměření studia s akcentem na některý z uvedených oborů rozhodne zájem uchazeče, projevená úroveň na talentové zkoušce a studijní výsledky v prvním ročníku studia. Zřizovatelem školy je Československá provincie Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské
Internátní ubytování a stravování pro přijaté studenty je zajištěno. Studium je bezplatné, studenti si hradí pouze ubytování a stravování. Bezplatné studium je poskytováno i pro uchazeče ze Slovenské republiky. Jedná se o čtyřleté studium konzervatorního typu zakončené maturitou v těchto oborech: hra na klavír
zpěv
řízení sboru

Absolvent školy se uplatní jako chrámový hudebník, ředitel kůru, korepetitor, hudební redaktor, umělecký vedoucí, nebo člen profánních souborů. Škola je rovněž přípravou na vysokoškolské studium pro školy uměleckého směru, umělecko - pedagogického směru, muzikologie, pedagogické fakulty obor hudební výchova, hudební pedagogika.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Církevní střední varhanická škola Opava
Beethovenova 1
746 60 Opava
Česko (CZ)
tel: (+420) 553 714 257
(+420) 553 714 307
fax: (+420) 553 714 257
Církevní střední varhanická škola Opava
Církevní střední varhanická škola Opava

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.volny.cz/csvs
Typ záznamu: Střední škola
AKTUALIZACE: uživatel č. 527 org. 56, 15.10.2003 v 10:34 hodin