Mališův dům z Lužné, Valašské muzeum v přírodě [ Lidová architektura ]

Mališův dům z Lužné
Tvoří dominantu tzv. Pasekářské kuly.
Byl postaven krátce před rokem 1781.

Obytné stavení je roubeno z netesaných trámů. Do síně vejdeme dveřmi starobylé konstrukce. Jejich veřeje jsou zapuštěny do prahu a nadpraží a pohybují se na tzv. "sově". Výřez u spodní hrany dveří sloužil drůbeži.

V síni je podlaha z udusané hlíny, v obytné jizbě z hliněných tvárnic. Pod stropem procházejí dva příčné trámy, zvané polení, které zpevňují konstrukci. Sloužily také k sušení loučí, příp. k odkládání kuchyňského náčiní.

Značnou část jizby zaujímá pec. Vařilo se na otevřeném ohništi. K dispozici byla také chlebová pec. Stavení nemá komín. Dymník nad ohništěm odváděl kouř jen nad strop, odtud volně procházel šindelovou střešní krytinou.

V jizbě vlevo ode dveří vidíme asi sto roků staré hodiny, pod nimi je kropenka na svěcenou vodu. Prohlédneme si hrnce z dílen v okolí Valašského Meziříčí, Rajnochovic a Litovle. Na polici nás zaujme hoblík na louče. Lavici u stěny podpírají kameny, zahloubené do země.

Ke stavení patřil chlév a přístavek s vozem, stejně jako chlévce s kurníke. Část jizby je podsklepena. Vstup do sklepa je z čelní strany chalupy.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.vmp.cz
Typ záznamu: Lidová architektura
AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 17.12.2002 v 09:26 hodin