Studna ze Štramberka, Valašské muzeum v přírodě

Studna ze Štramberka

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.vmp.cz
Typ záznamu: Lidová architektura
AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 17.12.2002 v 09:06 hodin