Radnice, Valašské muzeum v přírodě [ Lidová architektura ]

101
Radnice
Poschoďová roubená stavba z roku 1770, přenesená do lázeňského parku "Hájnice”, z rožnovského náměstí. Instalována jako první objekt Valašského muzea v přírodě. S demontáží se začalo již v roce 1924, v plné kráse uvítala hosty Valašského roku v červenci 1925.

V radnici se v 18. a 19. století scházel obecní úřad a jednou měsíčně se tu konala společná schůze (valná hromada) všech v Rožnově usedlých měšťanů. Kdo bez omluvy nepřišel, byl trestán "areštem” a musel zaplatit pokutu 30 krejcarů. Svolávání obstarávali v Rožnově poslové, v jiných městech se zvonívalo.
V chodbě radnice jsou umístěny předměty z obecního inventáře, váhy a obecní vyhlášky. Na zemi u stěny leží "presy na vyvažování chalup”, pomocí nichž bylo možno zvedat horní části srubu a vyměňovat poškozené trámy.

V přízemí jsou instalovány expozice obchodu a pošty. Obchod zachycuje období první poloviny 20. století - nechyběly zde homole cukru, tvarůžky, nakládané okurky, káva, ale také např. mýdlo, kartáče nebo známé zuberské metly.

Pošta nabízí nejen dobovou ukázku úřadu, který rychle nabýval na významu, ale také možnost koupit si u obsluhujícího personálu pohlednici a s razítkem naší poštovny jej odeslat.

V hlavní místnosti v poschodí radnice měl své pracoviště obecní písař. Radní s purkmistrem zasedali kolem velkého stolu. K uložení zápisů a úředních akt, stanov, pečetí i finanční hotovosti sloužila stará cechovní truhla. Byla ve své době skutečným trezorem, nedobytnou a ohnivzdornou pokladnou. Říkalo se jí také "kovaná matka” nebo "oltář”.

Vedlejší místnost sloužila pro ubytování vzácných hostů nebo pro ubytování odvodního důstojníka. Nad postelemi je umístěna mapa silniční a železniční sítě na Moravě z roku 1870.

Vnější boční straně radnice dominuje socha svatého Floriána, ochránce města před požárem. Vedle radnice stojí tzv. "úlik”, podélná dřevěná stavba, sloužící jako skladiště nářadí k hašení požárů.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://www.vmp.cz
Typ záznamu: Lidová architektura
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 26.06.2003 v 20:19 hodin