ZŠ Šilheřovice [ Základní škola ]

Základní škola
Základní škola
Zástupkyně ředitele : Sylvie Žvaková
1.stupeň ZŠ : 1. až 4. třída
tel. 595 054 146
Šilheřovice, Střední 29

Družební škola: ZŠ Chalupki
Kroužky :
výuka hry na klavír a kytaru,
výtvarný obor,
počítačový kroužek,
kroužek anglického jazyka,
kroužek golfu,
příprava budoucích studentů z českého jazyka a matematiky,
přírodovědecký kroužek
Jsme typickou vesnickou školou, která nabízí klid a příjemnou pracovní atmosféru, ke které přispívají učitelé, žáci i rodiče. Ředitelkou školy je od roku 1999 Mgr. Jindřiška Mertová. Učitelský sbor tvoří jedenáct učitelů. Neradi bychom zapomněli na pět správních zaměstnanců, kteří zabezpečují provoz školy. Děti 1. stupně se učí v budově tzv. "Dolní školy" na ulici Střední, kde je umístěna i školní družina. Žáci 2. stupně docházejí na tzv. "Horní školu", na Kostelní ulici.

Výuka probíhá podle vzdělávacího programu Základní škola, schváleného MŠMT ČR, č.j. 16 847/96-2. Vyučujeme 146 žáků v devíti ročnících, druhý a čtvrtý ročník jsou spojeny do jedné třídy. Kromě základních naučných předmětů vyučujeme od 4.ročníku podle zájmu žáků angličtinu nebo němčinu.
V 7.-9. ročníku mají žáci volitelný předmět informatiku a v 9. třídě technické kreslení. O žáky se specifickými poruchami učení pečují dyslektičtí asistenti.

K zajímavým aktivitám školy patří spolupráce se školou v polské obci Chalupki. Za zmínku stojí společné sportovní, kulturní a poznávací akce. Mezi žáky jsou zvlášť oblíbené diskotéky a zábavy. Běžnými se stávají výlety, exkurze, návštěvy výstav, muzeí a sportovní aktivity mimo vyučování. Volný čas mohou děti trávit v některém kroužku z naší pestré nabídky. Pro sedmáky a starší máme kroužky druhého cizího jazyka. Budoucí studenti docházejí do seminářů matematiky a jazyka českého.
Ti, kteří zdatně zvládli čtení, mohou chodit do kroužku výpočetní techniky. Mezi žáky jsou oblíbené tradiční vycházky přírodovědného kroužku. V tomto roce zahájil činnost fotografický, taneční a rytmický kroužek.

V rámci spolupráce se ZUŠ Hlučín se v budovách naší školy vyučují výtvarné a hudební obory.

Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni. Sdružení rodičů pod vedením paní Anny Čecháčkové a paní Pavly Thomasové pořádá mnoho atraktivních akci pro děti i rodiče, mezi jinými plesy, již zmíněné diskotéky a zábavná odpoledne pro mládež.

KONTAKTNÍ ADRESA:

ZŠ Šilheřovice
Jindřiška Mertová
Kostelní 230
747 15 Šilheřovice
Česko (CZ)
tel: (+420) 595 054 146
Základní škola
Základní škola

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Základní škola
AKTUALIZACE: uživatel č. 527 org. 56, 24.09.2003 v 07:16 hodin