Včelařský spolek Šilheřovice [ Sdružení nebo spolek ]

Včelařský spolek Šilheřovice - Farní 215, Tel. 5054022
Předseda Ing. Martin Čecháček

Včelařský spolek se sídlem v Šilheřovicích byl založen na začátku 20. století v roce 1905 na ustavující schůzi včelařů s názvem "Včelařský spolek Šilheřovice a okolí, okres Ratiboř". Členy spolku se stali včelaři obcí Šilheřovice, Hať, Darkovice, Markvartovice a Antošovice. Prvním předsedou spolku byl zvolen Karel Dudek. Ustavením spolku se mohli včelaři setkávat a předávat si zkušenosti, což mělo pro rozvoj včelaření v obci velký význam. Také dostávali přídělový cukr, o který byla v té době nouze.
Včelařský spolek vždy utrpěl vypuknutím obou světových válek, mnoho včelařů muselo narukovat a někteří se již nevrátili. Po skončení válek došlo vždy k obnovení činnosti spolku.
Po roce 1945 došlo k stabilizaci činnosti spolku, počet včelstev u včelařů stoupal z počtu 400 od konce války až na cca 1100 v roce 1990, což byl v historii spolku nejvyšší počet obhospodařovaných včelstev. Od roku 1990
do roku 2001 počet včelstev plynule klesal až na počet 550.
Kromě ryze včelařské činnosti pořádají včelaři také kulturní akce, plesy a večírky. Pravidelně také vysazují medonosné stromy a keře. Podílejí se na obnovování lipových alejí v Šilheřovicích.

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 12.12.2002 v 13:44 hodin