Historie obce Suchonice [ Historie (archivní dokument) ]

Název obce - pojmenování pochází od osobního jména Suchon
Stará pečet - dvě větve uprostřed zkřížené s nápisem "Suchonitz"
kolem r.1300 - část vesnice náležela olomouckému kanovníkovi Wernherovi, který ji odkázal kapitule a učivnil z ní zvláštní kanovnickou prebendu katedrálního kostela v Olomouci
r. 1334 - kapitula zakoupila druhou část Suchonic
r.1620 - založení školy v Suchonicích
po r.1657 - bylo v Suchonicích 11 sedláků,
1 pololáník a 8 chalupníků
po r.1775 - 12 sedláků,7 chalupníků,3 domkaři a 4 podruzi
r.1837 - byly v Suchonicích škola ,kaple a 1 hospoda
r.1843 - zrušení roboty v Suchonicích
r.1890 - postavení nové dvoutřídní školy
r.1929 - založení kostela sv.Václava rodinou Zapletalových, výstavba hřbitova na pozemcích rodiny Zapletalových

Obec Suchonice až do roku 1945 byla řízena starostou, obecním zastupitelstvem a poradním orgánem radních.V roce 1945 po osvobození byl ustaven Občanský výbor, který byl poradním orgánem MNV.

V roce 1970 byla zřízena středisková obec Tršice a Suchonice byly sloučeny s obcí Tršice, pod pravomoc obce Tršice. V Suchonicích byl ustaven Občanský výbor, který byl poradním orgánem MNV.

V roce 1992 se obec Suchonice osamostatnila a v únoru 1992 se konaly volby do obecního zastupitelstva.

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 05.12.2002 v 08:58 hodin