Historie obce Strukov [ Historie (archivní dokument) ]

První písemná zmínka o obci je z roku 1789.

Obec byla založena na pozemcích zrušeného dvora v Žerotíně, který v tehdejších dobách patřil Augustiánskému klášteru ve Šternberku. Když však v době panování císařovny Marie Terezie a zvláště pak jejího syna císaře Josefa II. počala vláda mnohé kláštery rušit, došlo roku 1784 i na klášter Šternberský. Toho roku byl i tento klášter zrušen a jeho statky zabrala vláda pro tak zvaný náboženský fond, ze kterého se pak zřizovaly nové fary a nové duchovní správy na venkově.

Vláda sama nechtěla na statcích zrušených klášterů hospodařit, proto byly budovy a pozemky za laciné peníze rozdělovány drobnému obyvatelstvu, pro které se pak zakládaly nové osady. Tak vznikl Strukov.

Na místě kde Strukov stojí byly před zrušením žerotínského dvora 4 menší rybníky v tak zvaném Josefínském katastru.

Osídlenci nově vzniklé osady pocházeli z Uničovska z obcí - Šumvaldu, Troubelic, Lazců atd.

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 05.12.2002 v 08:37 hodin