Historie obce Mladeč [ Historie (archivní dokument) ]

1350 První písemná zmínka o Mladči (Markétka z Mladče - první známá držitelka obce)
1351 První písemná zmínka o Sobáčově (vladyka Zdeněk z Pateřína - první známý držitel části Sobáčova)
1371 Připojení Mladče k úsovskému panství
1371 První písemná zmínka o mlýně v Sobáčově (nejstarší doložený mlýn na Litovelsku)
1389 Vilém z Pateřína - první známý držitel celého Sobáčova
1407 První písemná zmínka o mlýně v Mladči
1408 První písemná zmínka o krčmě v Sobáčově při zemské cestě
1448-1533 Mladeč v majetku pánů z Vlašimi
1474 Uzavření tzv. "Řimické smlouvy"
1497 Potvrzení "Řimické smlouvy" králem Vladislavem II.
1436-1590 Sobáčov v Majetku Zoubků ze Zdětína
1481 Sobáčov se stal poddanskou vsí chudobínského panství
1533-1597 Mladeč v majetku pánů z Boskovic
1557 Účast císaře Rudolfa II. a jeho bratra Matyáše na honu v lese Doubrava
1597-1848 Mladeč v majetku Liechtenštejnů
1604-1622 Sobáčov v majetku Bukůvků z Bukůvky
1631 Mladeč dostala od své vrchnosti vesnickou pečeť
1672 Sobáčov dostal od své vrchnosti vesnickou pečeť
1685-1802 Sobáčov v majetku pánů z Wittenu
1730-1733 Velká barokní přestavba původního loveckého zámečku na Novách Zámcích
1783 Přifaření Sobáčova od Choliny k Chudobínu
1802-1848 Sobáčov v majetku Terschů
1812-1820 Klasicistní přestavba novozámeckého zámku po požáru v roce 1805
1826 Objeveny Mladečské jeskyně
1848 Zrušení poddanství a roboty
1848 Návštěva Karla Havlíčka Borovského v Sobáčově
1850 Připojení osad Nové Zámky a Nový Dvůr k Mladči
1877 Zřízena škola v Mladči
1880 Odloučení Nového Dvora od Mladče
1882 Založen pěvecký spolek "Vlastimil" v Sobáčově
1886 Založen Sbor dobrovolných hasičů v Mladči
1898 Založeno Rolnické mlékařské družstvo v Mladči
1901 Založena rolnická družstevní mlékárna v Sobáčově
1913 Provedena elektrifikace Mladče
1914 Do provozu uvedena železniční trať Litovel-Mladeč
1918 Slavnostní otevření chaty u Mladečských jeskyní
1919 Na návsi v Mladči vysazena na počest vzniku samostatného čs. státu "Lípa svobody"
1919 Provedena elektrifikace Sobáčova, založeno zemědělské družstvo pro vedení a zužitkování
1919 Založení Sokola v Mladči
1933 Mladečské jeskyně vyhlášeny státní přírodní rezervací
1935 Sjezd rodáků v Mladči
1937 V Sobáčově založen Sbor dobrovolných hasičů
1938 Mladeč v prvním německém záboru
1943 V rámci odbojové akce přerušen kabel dálkového telefonického vedení u Sobáčova
1945 Osvobození Mladče a Sobáčova vojsky 4. Ukrajinského frontu
1946 Založeno Honební společenstvo v Mladči
1956 Založeno JZD v Mladči a Sobáčově
1959 V Mladči založeny oddíly stolního tenisu a odbíjené
1960 K Mladči připojeny obce Sobáčov a Měrotín
1961 Vznik JZD Doubrava se sídlem v Mladči sloučením JZD Sobáčov a Měrotín
1962 Zřízena 5. tanková a automobilní základna Mladeč
1964 Zřízen Ústav sociální péče na Nových Zámcích
1965 Odhalení pamětní desky obětem války v Sobáčově
1967 Otevření nové samoobsluhy v Mladči
1968 V Mladči ustanoven oddíl kopané
1968 Katastrem obce projel peleton Závodu míru P-B-W
1968 V Mladči vysazena "Lípa svobody"
1976 V Mladči vysazena "Lípa svobody"
1979 Zrušena škola v Mladči
1980 Napojení Mladče na vodovod
1990 Odloučení Měrotína od Mladče
1994 Dokončena plynofikace Mladče a Sobáčova
1995 Elektrifikace sídliště Vápenka
1997 "Stoletá voda"
1998 Plynofikace Nových Zámků
1999 Slavnostní kolaudace obnoveného rybníka v Sobáčově
1999 Obci přidělen prapor a znak

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.mladec.cz
AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 04.12.2002 v 07:17 hodin