Historie obce Medlov [ Historie (archivní dokument) ]

Vítejte ve vesnici, která je známa už od roku 1131 . Tehdy byl Medlov majetkem olomouckého katedrálního kostela Později náležel jako zeměpanské zboží k úsovskému panství. O starobylosti obce svědčí původně gotický kostel sv. Petra a Pavla, jehož 26,5 m vysoká renesanční věž, postavena v letech 1502-26 mistrem Wolfem Maslerem, je již viditelná z dalekého okolí.

Roku 1494 dal král Vladislav II Medlov do vlastnictví panu Jiříkovi z Vlašimě. Krátce poté se v Medlově začala těžit železná ruda a na těžbě se podíleli i olomoučtí měštané.

Král Vladislav II. dal také obci roku 1502 právo pečetit červeným voskem a pečetní znamení je vytesáno i na portálu kostela. Nejstarší zachovaná pečeť pochází z roku 1707.

Medlov zůstal částí úsovského pantství až do zrušení poddanství. Roku 1567 dostal nekatolického faráře, ale od roku 1610 byla fara opět katolická.

V Medlově se roku 1796 narodil hudební skladatel Antonín Schindler, který žil později 10 let ve Vídni v jednom domě s Ludwigem van Beethovenem a napsal jeho první životopis.

V roce 1873 byl Medlov povýšen na městečko, ale o jeho znaku při povýšení není žádná zmínka. Už král Vladislav II. však dal obci roku 1502 právo pečetit černým voskem a příslušné pečetní znamení bylo pak vytesáno i na portálu místního kostela. Nejstarší zachovaná pečeť pochází z roku 1707 a je na ní vyobrazen štít, provázený nahoře korunkou a po stranách dvěma hvězdami. Štít sám nese znamení radlice a krojidla, a to vedle sebe, zatímco na kostele jsou oba nástroje zkříženy. Hvězdy a korunka nebyly ovšem součástí znaku a byly umisťovány i odlišně. Tento znak se však v minulém století přestal užívat a obecní razítko po roce 1850 mělo volně, bez štítu, zobrazeny různé zemědělské nástroje. Za skutečný znak byl však stále považován štít s radlicí a krojidlem. Spory však byly vedeny o to, zda je správnější provedení na portálu kostela anebo na staré pečeti. Nejasné byly i barvy, i když obvykle býval štít červený a obě znamení stříbrná. Na žádost obce rozhodl nakonec parlamentní podvýbor pro heraldiku dne 7. ledna 1998, že radlice a krojidlo mají stát ve štítu vzpřímeně vedle sebe, barvy byly ponechány tak, jak je uvedeno výše.

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 03.12.2002 v 15:23 hodin