Železný kříž u mlýna - prostor bojiště [ Kříž ]

Stav v roce 1998
Stav v roce 1998
U zdi hospodářského stavení mlýna je kříž na kamenném podstavci s nápisem, označující místo, kde padl rakouský důstojník.
Historická památka, připomínající prusko-rakouskou válku v roce 1866.
Nápis: // Hier ruhet / ... Gefallen / ... Officier // Památce na tomto místě / dne 15. července 1866 / ... //

Opraveno 1999

Zapsáno v seznamu nemovitých kulturních památek okresu Přerov pod č. 582
Lokace: k.ú. Tovačov, parc. č. 2988, prostor bojiště s mohylou a pomníky.
Stav v roce 2002
Stav v roce 2002

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.tovacov.cz
Typ záznamu: Kříž
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 07.04.2004 v 11:59 hodin