Pomník padlého důstojníka - prostor bojiště [ Pomník či památník ]

Vpravo u cesty směrem na Olomouc vedle hlavní mohyly stojí hranolovitý kamenný pomník s trojúhelným zakončením na dvou odstupněných soklech, připomínající prusko-rakouskou válku v roce 1866.
Pomník věnovaný Emanuelu Součkovi má vředu nápis // J.C.I. / HAUPTMANN / EMANUEL SOUCZEK, vzadu ...von / Bernard u. Anna / Veik //.

Zapsáno v seznamu nemovitých kulturních památek okresu Přerov pod č. 582
Lokace: k.ú. Tovačov, parc. č. 450/1, prostor bojiště s mohylou a pomníky.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.tovacov.cz
AKTUALIZACE: Petr Svoboda (Infomorava.cz) org. 56, 27.11.2002 v 14:33 hodin