Jehlancový pomník - prostor bojiště [ Pomník či památník ]

V prostoru Bezedného dolu zůstal zachován hranolový podstavec s nápisem, připomínající hromadný hrob z války v roce 1866.

Nápis: // Zde v Pánu / odpočívá / 108 rakouských / a jeden pruský / vojín / padlý v bitvě / dne 15. července 1866 // Hier ruhen / in Gott / 108 österreichische Soldat / welche im Geffechte am / 15. Juli 1866 / den Heldentod fanden //

Nově zhotoven r. 1996.


Zapsáno v seznamu nemovitých kulturních památek okresu Přerov pod č. 582
Lokace: k.ú. Tovačov, parc. č. 565/44, prostor bojiště s mohylou a pomníky.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.tovacov.cz
AKTUALIZACE: Petr Svoboda (Infomorava.cz) org. 56, 27.11.2002 v 14:24 hodin