BAJER Miroslav, RNDr., DrSc. [ Osobnost ]

Bajer Miroslav, RNDr., DrSc.
(24. 7. 1924 v Příboře - 30. 5. 1979)

Docent, proděkan a děkan Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.pribor-mesto.cz
Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Pavla Veselková (MIC Příbor) org. 139, 03.09.2003 v 12:33 hodin