BUZEK Bonifác [ Osobnost ]

Bonifác Buzek
(31. 1. 1788 v Příboře - 21. 6. 1839 v Brně)

Spisovatel, filolog, pedagog.

Studoval v Příboře a v Mikulově. V roce 1805 vstoupil do piaristického řádu v Lipníku, v roce 1816 se stal profesorem na tereziánské akademii ve Vídni. Svým svobodomyšlenkářstvím se stal ve Vídni nepohodlný, a tak byl v roce 1832 přeložen na piaristicko humanistickou školu v Litomyšli. Zde se aktivně zapojil do obrozeneckých aktivit. Období působení v Litomyšli zachytil Alois Jirásek v kronice "U nás" i ve vzpomínkách "Z mých pamětí". Buzkovo vlastenecké smýšlení však i zde působilo značnou nevoli ve vládních kruzích, a tak musel odejít v roce 1826 z Litomyšle do Příbora. Později ještě několikrát byl kvůli svým obrozeneckým aktivitám přeložen. V roce 1839 byl opět povolán na profesorskou katedru. V této době byl však již těžce nemocen, a tak byl donucen odejít do ústraní. Zemřel v klášteře milosrdných bratří v červnu 1839.

Z Buzkova díla:

"Mostek neb sestavení skromných myšlenek o tom, na čem každému záležeti má"
- základy Buzkových filozofických názorů, zpracované z rukopisů Fr. M. Klácelem, vydané v Brně r. 1842.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.pribor-mesto.cz
Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Pavla Veselková (MIC Příbor) org. 139, 03.09.2003 v 12:44 hodin